Sanasto

Pankkisanastosta löydät pankkiasioinnissa ja taloudessa tarvittavaa yleistä ja ei niin yleistä termistöä. Jos et löydä sanaa minkä mielestäsi pitäisi listassa olla tai löydät virheen, niin voit laittaa palautetta.

Vakuuttamisen sanasto löytyy täältä.

Yleistä pankki- ja rahoitustermistöä
Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A

Aika-arvo
Akordi
Alfa
Alijäämähyvitys
Alimerkintä
Alisteinen laina
Annuiteettilaina
Antolainaus
Apportti
APT
Arbitraasi
Arvo-osuus
Arvopaperi
Arvopaperimarkkinasuora
Arvopaperistaminen
ASP-säästäminen
Avaali
Avista

B

Balloon-laina
Beta
BIC
Bullet-laina

C

CAPM
CDS
CIRR
Clearing

D

Debentuurilaina
Deflaatio
Diluutio
Diskontattu kassavirta
Diskonttaus
Diskonttokorko
Diskonttotekijä
Duraatio

E

Efektiivinen korko
Efektiivinen tuotto
Emissio
Englantilainen vuosikorko
Eonia
Escrow-tili
ESTR
ETF
Etuoikeus velkomisessa
Etuoikeutettu osake
Euribor

F

Factoring
Finvoice
Flat-korko
Futuuri

G

Gordonin kasvumalli

H

Hallinnointipalkkio
Haltijavelkakirja
Hedge-rahasto
Hoitotili
Hybridilaina

I

IBAN
Implisiittinen volatiliteetti
Indeksi
Indeksilaina
Indeksirahasto
Inflaatio

J

Jatkuva korko
Jensenin alfa
Johdannainen
Joukkovelkakirja
Joustoluotto
Junior-laina
Jälkimarkkinat
Jälkipanttaus
Jälleenrahoitus
Järjestelypalkkio

K

Katevaraus
Keskiarvo
Kiinnitys
Kiinteä korko
Kirjeenvaihtajapankki
Kohde-etuus
Kokonaispääoman tuotto
Kollateraalinen velkasitoumus
Korkojakso
Korkokanta
Korkokate
Korkokatto
Korkokäyrä
Korkomarginaali
Korkoputki
Korkoriski
Korkotodistus
Korkotukilaina
Koron pääomitus
Koronkorko
Koronmääräytymisjakso
Korontasaus
Koronvaihtosopimus
Korrelaatio
Kovarianssi
Kovenantti
Kryptovaluutta
Kuittaamattomuustodistus
Kuntatodistus
Kuponkikorko
Käyttökate
Käyttöpääoma
Käyttöpääoman muutos
Käyttötili
Käänteinen laina

L

Lainakatto
Lainalupaus
Lainaturva
Lainhuuto
Lainoitusarvo
Lainoitusaste
Laskutuspalkkio
LGD
Libor
Liiketulos
Likviditeetti
Limiitti
Lohkoketju
Lunastuskielto
Lunastuspalkkio
Luontainen arvo
Luototusaste
Luottoluokitus
Luottoriski
Luottoyhteisö
Lyhyeksi myynti

M

Maksuaikakortti
Maksukyvyttömyys
Maksukyvyttömyystodennäköisyys
Maksumääräys
Maksutarra
Marginaali
Markkina-arvo
Markkinakorko
Markkinariski
Maturiteetti
Merkintäoikeus
Merkintäpalkkio
Mezzanine
Mobiililompakko
Mobiilimaksu
Määräaikaistalletus
Määrännäisvelkakirja

N

Negatiivinen korko
Nettokassavirta
Nettonykyarvo
Nettotulos
NFT
Nimellisarvo
Nimellishinta
Nimelliskorko
Nollakorko
Notariaattilaina
Nykyarvo

O

Obligaatio
Odotettu tappio
Odotettu tuotto
Oikaistu tuotto
Oman pääoman tuotto
Omarahoitus
Omatakaus
Omavelkainen takaus
Opintolaina
Optio
Optiolaina
Optiostrategia
Osake
Osakeanti
Osakelaina
Osakesäästötili
Osaketalletus
Osinko
Osinkotuotto
OTC-markkinat
Ottolainaus
OUR-kulukoodi

P

Pankkiriski
Panttaus
Panttauskielto
Panttikirja
Passiivinen tulo
Peruskorko
Pikamääräys
Portfolioteoria
Preemio
Prepaid-maksukortti
Prime korko
Päiväkorko
Pääoma
Pääomakustannus
Pääomalaina
Pääomamarkkinasuora
Pääoman tuotto
Pääomavaade

Q

Quant-rahasto

R

Raaka-aineriski
Rahastopalkkio
Ranskalainen vuosikorko
Rasitustodistus
Reaaliarvo
Reaalikorko
Reaalivakuus
Rektavelkakirja
Remburssi
Remonttilaina
Repo-sopimus
Riski
Riskineutraali
Riskinvaihtosopimus
Riskitön korko
Rästi

S

Saksalainen vuosikorko
Saldotodistus
Sekki
Senior-laina
SEPA
Sertifikaatti
SHA-kulukoodi
Sharpen luku
Sijoitetun pääoman tuotto
Sijoitustodistus
Sisäinen korko
Split
Spread
Swap
Syndikaattilaina
Säilytyspalkkio
Säästötili
Säästövakuutus

T

Takaisinmaksuaika
Takaus
Takausprovisio
Takuu
Talletusautomaatti
Talletuskorko
Talletuspankki
Talletussuoja
Taloudellinen pääoma
Tasaerälaina
Tasalyhennyslaina
Tehokas rintama
Termiini
Tilinylitys
Todellinen vuosikorko
Toissijainen takaus
Toteutushinta
Tranche
Treynorin luku
Tuleva arvo
Tuotto
Tuottovaatimus

U

Ulkomaanmaksu

V

Vaihtovelkakirja
Vaihtuvakorkoinen
Vakuudellinen laina
Vakuudeton laina
Vakuus
Vakuusarvo
Vakuustili
Value at risk
Valuutanvaihtosopimus
Valuuttamaksu
Valuuttariski
Valuuttatili
Vapaa kassavirta
Varainhallinta
Varainhoito
Varianssi
Vastapuoliriski
Vekseli
Velkaantumisaste
Velkakirja
Velkavipu
Viitekorko
Viitelaina
Viivästyskorko
Volatiliteetti
Vuokravakuustili
Vuosikorko

W

WACC
Waiver
Warrantti

X

XAU

Y

Yhtiölaina
Yksinkertainen korko
Ylilainoitus
Ylimerkintä
Ylimääräinen lyhennys
Ylituotto
Ylivelkaantuminen
Yrityskohtainen riski
Yrityslaina
Yritystodistus

Z

Z -arvo

Ä

Äänivaltaisuus

Ö

Öljyfutuuri