Arvopaperi on mikä tahansa rahoituksellinen instrumentti jolla on arvoa ja jolla voidaan käydä kauppaa eri osapuolten välillä. Arvopaperi osoittaa laillista omistusosuutta, tai oikeutta omistusosuuden tai tuoton hankintaan. Esimerkiksi osake on arvopaperi ja se antaa suoran omistusosuuden kohteeseen. Optio on arvopaperi joka antaa oikeuden hankkia omistusosuus. Velkakirja antaa oikeuden saada tuottoa.

Arvopaperi voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, omistukseen tai velkaan. Velka-arvopaperi antaa omaistusarvopaperiin verrattuna lähes aina etuoikeuden tuottoon tai rahojen takaisinsaantiin maksukyvyttömyydessä. Velkakirjan vakuutena voi olla omistusoikeus kohteeseen, joka on hankittu velkarahalla. Omistuksen ja velan välimuotoisia arvopapereita ovat esimerkiksi warrantti tai vaihtovelkakirja, tai myös etuoikeutettu osake.

Arvopapereilla voi olla vakiintuneet jälkimarkkinat, kuten osakkeilla. Joillakin arvopapereilla ei ole markkinapaikkaa, mutta niillä on silti merkittävä kysyntä ja tarjonta, kuten asunto-osakkeilla. Arvopaperi voi olla fyysinen, eli "paperiversio", tai erityiseen arvopaperirekisteriin kirjattu omistusmerkintä jolloin puhutaan arvo-osuudesta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.