Osake on omistusosuutta ilmaiseva arvopaperi, joka on jälkimarkkinakelpoinen. Kaikilla osakkeilla ei kuitenkaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla kuten pörssissä, eli ne ovat yksityisiä osakeyhtiöitä. Osake antaa omistusosuuden omaisuuteen, kuten esimerkiksi yritykseen tai asuntoon.

Osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, joka on ylin päättävä elin yhtiön toiminnassa. Osakkeiden lukumäärä suhteessa muihin omistajiin antaa päätäntävaltaa yrityksen toimintaan. Osakkeita tai liikkelle laskettuja osakesarjoja voi olla eri tyyppisiä, jolloin niiden yhtiöjärjestyksessä määritetty äänivalta (esim. "A- ja B-osakkeet" tms.) voi olla erilainen yrityksen toimintaan vaikuttavissa päätöksissä. Etuoikeutetulla osakkeella ei ole äänivaltaa.

Osakeomistus on oman pääoman ehtoista rahoitusta, kun taas yrityksessä oleva velka on vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Yrityksen saamisten osalta vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on yleensä aina etuoikeusasemaltaan parempi osakeomistukseen nähden, jos yritys joutuisi maksuvaikeuksiin ja yrityksen omaisuus olisi jaettava velkojien ja omistajien kesken. Etuoikeutettu osake on oman ja vieraanpääoman ehtoisen rahoituksen eräs välimuoto.

Osakkeelle voidaan maksaa osinkoa yrityksen tuloksesta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.