Osinko on yrityksen tuloksesta tai pääomasta maksetta rahamääräinen suoritus. Osinkoa maksetaan yrityksen osakkeenomistajille, yleensä vuosituloksen kehityksen perusteella. Osinkoa maksavat yritykset ovat pääsääntöisesti vakavaraisia ja vakiintuneita yrityksiä jos ne ovat pörssiyrityksiä, tai pienissä henkilöyhtiöissä osingot voivat olla osa yrittäjän tuloa.

Esimerkiksi yrityksen nettotulos on 2 miljoonaa euroa ja osakkeita on yhteensä 1000 kpl. Yritys päättää maksaa osinkoa 10 % nettotuloksesta, eli 200 000 euroa. Siten osinko olisi osaketta kohti 200 euroa (200 000 / 1 000).

Osinkotuotto (dividend yield) tarkoittaa osingon määrää jaettuna osakkeen markkina-arvolla. Jos edellisessä esimerkissä osakkeen hinta olisi 5000 euroa, olisi osinkotuotto 4 % (200 / 5000).

Osinkoa voidaan maksaa, vaikka yrityksen tulos olisi riittämätön osinkoon. Silloin osinko maksetaan yrityksen omasta pääomasta, mikä heikentää yrityksen omavaraisuutta. Jos yritys on erityisen vakavarainen, se voi maksaa lisäosinkoa tavallisen osingon päälle. Osinkoa voidaan periaatteessa maksaa vastuuttomasti liikaa, mikä vaarantaa yrityksen tulevaisuuden.

Osinko jaetaan yleensä vuosittain suomalaisissa pörssiyhtiöissä, mutta niitä voidaan jakaa useamminkin vuodessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suuremmat pörssiyhtiöt jakavat osinkoja tyypillisesti 4 kertaa vuodessa. Jotkut kiinteistösijoitusyhtiöt jopa kuukausittain. Maksettujen osinkojen kokonaismäärä ei välttämättä muutu, ne vain jaetaan pidemmälle ajalle.

Osinko voidaan huomoida oikaistussa tuotossa vertailtaessa sijoitusten suorituskykyä.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.