Englantilainen vuosikorko viittaa vuosikoron laskutapaan, joka on vuosikoron laskutavan alatyyppi. Tämän koronlaskutavan mukaan lasketaan todelliset korkopäivät 365 päivän mukaan, mutta karkausvuonna, eli joka neljäs vuosi jakajana on 366. Muita koronlaskutapoja ovat saksalainen ja ranskalainen koronlaskutapa. Ero vuosikoron laskutapojen välillä on käytännössä hyvin pieni kuluttajille, mutta silti tärkeä erityisesti suuria määriä otto- tai antolainaaville yrityksille kuten pankeille.

Esimerkiksi jos lainataan 1000 € 92 päivän ajaksi 5 % korolla (toukokuun 1 - heinäkuun 31 pv), niin englantilaisen tavan mukaan laskettaisiin korkoa 1000 € * 5 % * 92/365 = 12,60 €. Karkausvuotena laskettaisiin 1000 € * 5 %· 92/366 = 12,57 €. Suomessa on käytetty aiemmin pääosin saksalaista vuosikoron laskutapaa, mutta englantilainen tapa on korvannut yhä enemmän saksalaista tapaa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.