Nykyarvo tarkoittaa tulevaisuuden rahamäärän nykyistä arvoa tietyllä korko-oletuksella, toisin sanoen diskonttauskorolla. Se on vastakkainen laskenta sille, että nykyarvo kasvaisi diskonttauskoron suuruisella tuotolla tulevaisuuden summaan. Nettonykyarvo huomioi alkuinvestoinnin ja on kannattavuusmittari.

Nykyarvon laskenta

Esimerkiksi jos osakkeen tuotto on 10 % vuodessa, niin 1000 euron sijoituksen arvo on vuoden päästä 1100 euroa. Tämä tulevaisuuden arvo, 1100 euroa, diskontattuna nykyhetkeen 10 % korolla antaa nykyarvoksi 1000 euroa. Kaavana tämä olisi yksinkertaisesti 1100 € / (1+ 10 %).

Nykyarvon laskeminen ei ole vaikeampaa kuin sijoituksen tulevan arvon, tai lainan korkokulujen laskeminen. Oikean diskonttokoron määritys voi olla hankalampaa, jos selkeää vertailukohtaa ei ole. Mikä olisi esimerkiksi sopiva diskonttokorko metsäpalstan nykyarvon laskemiseksi 20 vuoden sijoituksena? Yleisesti WACC toimii diskonttokorkona erilaisissa investoinneissa, jos sen voi luotettavasti määrittää.

Riskin vaikutus nykyarvoon

Mitä suurempi diskonttokorko, sitä pienempi nykyarvo ja päinvastoin. Jos eläisimme korottomassa maailmassa, nykyarvo säilyisi myös tulevaisuudessa eli nykyarvo olisi sama kuin tulevaisuuden arvo. Nykyarvoa tarvitaan, jotta voitaisiin laskea tulevaisuuden riskin aiheuttamaa epävarmuutta tuleviin saataviin.

Epävarmuus laskee tulevaisuuden saatavan arvoa, koska mitä kauemmaksi tulevaisuudessa mennään, sitä enemmän kerääntyy tekijöitä jotka vaarantavat saatavan takaisinmaksua. Siksi 1000 euroa "heti käteen" on selvästi arvokkaampi kuin 1000 euroa 5 vuoden päästä. Tätä tulevaisuuden riskiä kuvastaa diskonttokorko, joka on sitä suurempi mitä suurempia riskejä tulevaisuus sisältää.

Tuotto ja riski kasvavat rahoitusteorian mukaan samansuhteisesti ja vaadittu tuotto on palkkiota otetusta riskistä. Siten tulevaisuuden summa sisältää riskiä, joka voidaan "puhdistaa" diskonttaamalla, jolloin saadaan vertailukelpoinen nykyarvo eli nykyhetken mukainen arvioitu todellinen käypä arvo.

Nykyarvo voidaan ajatella käteisenä, joka on välittömästi käytettävissä kulutukseen ilman riskiä, eli tiedämme mitä saamme nyt 1 eurolla. Nykyarvo voidaan laskea myös koron tai tuoton riskinäkökulman sijaan vaikkapa inflaatiosta puhdistettuna, mikä kytkeytyy reaaliarvon käsitteeseen.

Nykyarvoa voi laskea esimerkiksi pankkiasiat.fi:n diskonttolaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.