Hedge-rahasto

Hedge-rahastolla tarkoitetaan useimmiten aktiivisesti hoidettua suurempaa rahastoa, joka muokkaa rahaston sijoituksia erilaisiin strategioihin perustuen. Hedge-rahastojen sijoitusstrategiat voivat olla hyvinkin erilaisia, kuten aggressiivinen kaupankäynti, lyhyeksi myynti, johdannaiskauppa tai erilaiset momentum-strategiat.

Hedge-rahasto voi esimerkiksi etsiä lukuisia pieniä tuottoja vähäisellä riskillä, tai suurta tuottoa suurella riskillä, kuten velkavipua käyttämällä. Velkavivun käyttö onkin niille tyypillistä ja tappiot voivat olla siten potentiaalisesti erityisen suuria.

Hedge-rahasto vs. tavallinen rahasto

Yksi merkittävimmistä eroista hedge-rahastojen ja perinteisten rahastojen välillä on, että siinä missä tavallinen rahasto voi sijoittaa vain ostamalla esimerkiksi osakkeita tai velkakirjoja, niin hedge-rahasto voi sijoittaa sen mandaatin puitteissa miten ja mihin tahansa.

Erityisesti Yhdysvalloissa hedge-rahastoja on paljon ja niiden asiakkaat ovat yleensä suuria, sillä niiltä vaaditaan vähemmän regulaatiota kuin tavallisilta rahastoilta. Asiakkaita voi olla vain muutamia, mutta sijoitettavan varallisuuden on oltava merkittävä.

Hedge-rahastojen kulut ovat usein kalliita, koska niitä hoidetaan useimmiten aktiivisesti verrattuna esimerkiksi indeksirahastoihin tai quant-rahastoihin. Niiden kulut voivat koostua useista rahastopalkkioista, mutta ovat useimmiten sidottuja rahaston suorituskykyyn.

Hedge-rahastot ovat niittäneet myös kyseenalaista mainetta esimerkiksi sisäpiirikaupoilla finanssikriisin aikoihin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.