Quant-rahasto on passiivinen sijoitusrahasto, joka tekee sijoituspäätökset koneellisesti numeeriseen dataan ja algoritmeihin perustuen. Tällaisen rahaston tarkoitus on useimmiten pitää rahaston kulut pienenä, tai pienentää ihmispäätöksistä johtuvaa riskiä jota on enemmän aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa, kuten tavallisissa sijoitusrahastoissa tai hedge-rahastoissa.

Quant-rahaston nimi viittaa kvantitatiiviseen rahaston hoitoon (quantitative analysis, "quant fund"). Quant-rahastojen tai quant-sijoittamisen suosio on kasvanut samalla kun pääsy markkinadataan on laajentunut. Quant-rahastot itsessään eivät ole uusi keksintö, vaan niiden historia yltää lähes yhtä kauas kuin nykyaikaiset markkinatkin.

Quant-rahastot voivat käyttää tuhansia erilaisia indeksejä, indikaattoreita, teknisiä signaaleja, yrityksen tunnuslukuja tai niiden yhdistelmiä sijoituspäätösten tekemisessä. Quant-rahastot eivät yleensä julkaise kuinka algoritmit toimivat tai mitä muuttujia niissä käytetään, joten aktiivisiin rahastoihin nähden ne eivät ole kovin avoimia.

Muihin rahastotyyppeihin verrattuna quant-rahastojen menestys ei keskimäärin ole juurikaan parempaa, vaan ne ovat suorituneet esimerkiksi indeksirahastoja heikommin esimerkiksi 2010-luvulla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.