Odotettu tuotto

Odotettu tuotto tarkoittaa tuottoa, joka arvioidaan saatavan sijoituksen päälle tulevaisuudessa. Odotettu tuotto voi olla positiivinen tai negatiivinen. Sijoittaja ei voi koskaan olla varma tulevaisuudessa saatavasta tuotosta, mutta tuotolle voidaan arvioida erilaisia todennäköisyyksiä.

Esimerkki: Sijoittaja odottaa saavansa 50 % todennäköisyydellä 10 % tuoton, 30 % todennäköisyydellä 12 % tuoton ja 20 % todennäköisyydellä 8 % tuoton, joten odotettu tuotto laskettaisiin näiden kolmen tuottoskenaarion todennäköisyyksillä painotettuna: (0,50 * 0,10) + (0,30 * 0,12) + (0,20 * 0,08) = 0,102 eli sijoittajan odotettu tuotto on 10,2 %.

Todennäköisyyksien sijasta voitaisiin käyttää myös osuuksia, eli esim. portfolio muodostuu kolmesta sijoituksesta, joista yhden osuus olisi 50 % ja tuotto-odotus 10 %, toisen osuus 30 % ja tuotto-odotus 12 % jne. jolloin päästäisiin portfolion odotettuun tuottoon. Näin voidaan laskea odotettu tuotto mille tahansa sijoitukselle, joka koostuu joko skenaariotodennäköisyyksistä tai portfolio-osuuksista, kunhan kaikkien todennäköisyyksien tai osuuksien painojen summa on 100 %.

Odotetun tuoton arvioiminen voi olla hankalaa. Useimmiten se tehdään riski huomioiden, esimerkiksi historiallisen arvovaihtelun eli volatiliteetin perusteella tai tulevaisuuden potentiaalin perusteella. Historia ei ole tae tulevasta tuotosta, mikä onkin usein tärkein kritiikki odotettua tuottoa vastaan.

Odotettu tuotto voi koostua useasta osasta kuten osingoista, arvonnoususta tai näiden yhdistelmistä riippuen sijoituksesta. Esimerkiksi aloittava yritys voi kasvaa pitkällä aikavälillä luoden arvoa toiminnalleen, se listautuu, osakkeen hinta muuttuu markkinoilla ja lopulta se voi alkaa maksaa osinkoa. Sijoittajia tulee mukaan eri vaiheissa omine odotuksineen, jotka voivat pohjautua lyhyeen arvospekulaatioon, tasaiseen osinkovirtaan tai uskoon yhtiön kykyvystä luoda uutta liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä.

Odotettu tuotto liittyy läheisesti tuottovaateeseen, joka sijoittajan on vähintään saatava saadakseen parhaan tuoton riskiä vastaan.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.