Tuottovaatimus

Tuottovaatimus tarkoittaa sijoitukselle vaadittavaa minimituottoa, eli sijoittaja vaatii kompensaatiota ottamalleen riskille riittävän tuoton muodossa. "Sijoittaja" tarkoittaa ketä tahansa rahoitusmarkkinoilla rahansa sijoittavaa toimijaa, kuten kansalaista, valtiota, pankkia tai instituutiota.

Sijoittajan tuottovaatimus koostuu teoriassa riskittömästä korosta ja riskipreemiosta. Sijoittajan vaatima preemio lisätään riskittömään korkoon, kuten pitkäaikaiseen valtion joukkovelkakirjan eli obligaation tuottoon.

Tuottovaatimukseen voivat vaikuttaa esimerkiksi seuraavat riskit:

  • Sijoittaja vaatii sitä korkeampaa tuottoa, mitä suurempi on sijoituksen riski. Valtion pitkä velkakirja on alhaisin vaadittu tuotto, jonka päälle lisätään kaikki muu arvioitu riski, kuten vastapuoliriski tai luottoriski, toimintaympäristöriski yms. tilanteesta riippuen. Vapaasti markkinoilla määräytyvät hinnat, kuten pörssissä noteerattavat osakehinnat, sisältävät periaatteessa kaikkien riskitekijöiden vaikutuksen. Jos markkinahintaa ei ole, on riskit arvioitava muuten.

  • Sijoituksen likviditeettiriski, eli sijoituksella on oltava näköpiirissä oleva sijoitusaika. Jos sijoitusajasta tai sijoitusaikaa vastaavasta odotettavasta tuotosta on suurta epävarmuutta, se lisää riskiä ja siten myös tuottovaatimusta.

  • Inflaatioriski, eli sijoituksen tuottovaatimuksen on huomioitava inflaatio. Riskitön korko huomioi käytännössä inflaatio-odotukset, joten sijoittajan ei tarvitse tätä erikseen huomioida.

Tuottovaatimus vertailukohtana

Tuottovaatimuksen tulee siis kattaa olennaiset riskit, jonka lisäksi voidaan ansaita ylituottoa, eli tuottovaatimuksen ja toteutuneen tuoton erotusta. Jos toteutunut tuotto on tuottovaadetta pienempi, tarkoittaa se käytännössä että tuottoa saadaan liian vähän riskiä ja kuluja vastaan.

Tuottovaatimuksen käsite on hyödyllinen rajana esimerkiksi yrityksille, jonka alle menevän tuoton investoinnit hylätään, tai ylimenevät hyväksytään. Tämä tunnetaan myös sisäisenä korkona. Tai, yrityksen jatkuvassa toiminnassa sijoitetun pääoman tuoton on ylitettävä tuottovaade.

Joskus tuottovaatimuksen määritys voi olla hankalaa pelkästään laskennallisesti, joten on ehkä katsottava myös strategista tavoitetta jolloin tuottovaatimus voi sijaita kaukana tulevaisuudessa. Näin on esimerkiksi kasvuyrityksillä, jotka ovat tappiollisia alussa mutta myöhemmin ehkä voitollisia.

Tuottovaatimus ajaa investointeja yrityksillä niiden voitollisuuden mukaan, tai myös sijoittajilla potentiaalisten voittojen mukaan esim. arvopaperikaupankäynnissä. Odotettujen tuottojen arviointi voi olla hankalaa paitsi sijoittajille, mutta myös yrityksille, jolloin näemme esim. pörssiyritysten tulosvaroituksia tai sijoittajien tappioita koska tuotto-odotukset eivät toteutuneet. Pitkällä tähtäimellä systemaattiset virheet odotustuottojen arvioinnissa voivat johtaa matalaan tuottotasoon tai jopa konkursseihin.

Tuottovaatimuksen laskenta

Tuottovaatimusten laskentaan ei ole yhtä oikeaa tapaa, mutta muutamia vakiintuneita tapoja on kansainvälisesti kuten CAPM- tai APT-malli. Oman pääoman tuottovaadetta käytetään esimerkiksi WACC-pääomakustannuksen laskennassa.

Tuottovaatimuksen laskennassa tärkeintä on kyetä määrittämään mahdollisimman oikein sellainen riittävä tuotto, joka johtaa haluttuun tulevaan arvoon. Tuoton hankkimiseksi on saatettu käyttää lainapääomaa, jonka kustannusten lisäksi tuottovaateen olisi katettava muitakin kustannuksia ja riitettävä vielä arvonluontiin.

Tuottovaadelaskelmia voi tehdä esim. pankkiasiat.fi:n investointilaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.