Investointilaskurilla voi laskea useita investointeihin liittyvien käsitteiden arvoja. Tällaisia ovat esimerkiksi CAPM-tuottovaade, nykyarvo, yritysarvo, beta- ja volatiliteetti, WACC-pääomakustannus, duraatio ja sisäinen korko. Investointilaskurin käyttötarkoitus on näitä konsepteja havainnollistava, eikä sovellu kattaviin laskentoihin. Näiden havainnollistavien laskelmien pohjalta kattavien laskelmien tekeminen on kuitenkin mahdollista laajentamalla kaavoja omiin käyttötarkoituksiin. Investointilaskurissa näkökulmana on erityisesti tuottovaateen laskenta ja sen hyödyntäminen, sekä yritysarvon määritys.

Voit ladata investointilaskurin ao. linkistä (excel).

 

Lataa investointilaskuri

 

investointilaskuri.png