Volatiliteetti

Volatiliteetti mittaa vaihtelun suuruutta. Rahoituksellisesti se tarkoittaa hintavaihtelun suuruutta, jota voidaan mitata mille tahansa instrumentille, jolle markkinahinta noteerataan säännöllisesti. Volatiliteetti voidaan mitata esim. valuuttojen, osakkeiden, velkakirjojen tai raaka-aineiden historiallisista hintasarjoista niiden keskihajontana.

Volatiliteettia käytetään laajalti riskimittarina ja se onkin keskeinen muuttuja rahoitusteoreettisissa malleissa, kuten esimerkiksi CAPM-mallissa (beta-kertoimen kautta) ja optioiden hinnoittelussa. Volatiliteetin käyttöä riskimittarina on kritisoitu sen vuoksi, että hinnat voivat muuttua molempiin suuntiin, mutta vain toinen suunta on tosiasiallista tappioriskiä (toinen ”voittoriskiä”). Toinen keskeinen kritiikki koskee volatiliteetin taaksepäin katsovaa näkökulmaa, eikä se välttämättä kerro tulevaisuuden riskistä.

vola.pngVolatiliteetin määrä riippuu mitattavasta aikavälistä ja kohteesta. Volatiliteetti voidaan mitata mille tahansa aikavälille kuten päivänsisäisesti, kuukausitasolla tai vuositasolla.

Volatiliteettia voi skaalata pienemmiltä aikaväleiltä suuremmille:

  • Esimerkiksi päivittäisvolatiliteetti on 5 % ja se halutaan skaalata vuosivolatiliteetiksi. Silloin 5 % x neliöjuuri (252) = 79 %.

  • Esimerkiksi viikkovolatiliteetti on 8 % ja se halutaan skaalata vuosivolatiliteetiksi. SIlloin 8 % x neliöjuuri (52) = 58 %

  • Volatiliteetti skaalataan laittamalla neliöjuureen vastaava jaksojen määrä vuodessa, mikä on hintasarjan aikaväli.

Joillakin arvopapereilla on luonnostaan pieni volatiliteetti ja toisilla suurempi. Volatiliteetti on pieni esim. velkakirjojen hinnoilla ja suuri spekulatiivisilla osakkeilla, mutta on myös kausia, jolloin volatiliteetti nousee kaikilla arvopapereilla markkinariskien kasvun vuoksi. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suuremman riskin ajatellaan olevan ja toisinpäin.

Volatiliteetista on olemassa useita johdannaiskäsitteitä, kuten keskimääräinen volatiliteetti, portfoliovolatiliteetti, nykyinen volatiliteetti, realisoitunut volatiliteetti tai implisiittinen volatiliteetti. Näistä keskeisin on implisiittinen volatiliteetti, joka johdetaan optiohinnoista. Implisiittinen volatiliteetti kertoo volatiliteettiodotuksista eli se on eteenpäin katsova riskimittari.

Volatiliteetin voi laskea kätevästi excel-ohjelmalla, esimerkiksi pankkiasiat.fi:n investointilaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.