Markkinariski

Markkinariski tarkoittaa tappiomahdollisuutta, joka johtuu koko markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, eikä rajoitu yhteen sijoittajaan, yritykseen tai toimialaan. Markkinariskin alatyyppeihin kuuluvat korkoriski, valuuttariski, raaka-aineriski ja jossain määrin yleinen osakemarkkinariski. Markkinariskiltä ei voi täysin suojautua hajauttamalla sijoituksia tai ostamalla johdannaissuojaa, sillä markkinariskien vaikutukset voivat olla erittäin laajoja. Johdannaissopimuksilla markkinariskiä voidaan kuitenkin rajatusti pienentää.

Markkinariskin synty

Markkinariski syntyy käytännössä markkinan laajuisista hintamuutoksista eli volatiliteetista, sillä korkojen, valuuttojen tai muiden hintojen muutokset muuttavat sijoituksen tuottoa joko positiiviseksi tai negatiiviseksi. Riippuen sijoituksen tyypistä, eri markkinariskeille on erisuuruinen altistus. markkinariski.pngLainanottajalle korkoriski voi olla merkittävin, kun laivayhtiön kannattavuudelle taas öljynhinta.

Valuuttariskiä voi liittyä mihin tahansa, jossa valuuttoja on vaihdettava oston tai myynnin yhteydessä. Esimerkiksi sijoittaja ostaa ulkomaisia osakkeita 3 vuodeksi, jonka jälkeen hän haluaa myydä ne hinnasta riippumatta. Ostohetkellä kotimaanvaluuttaa vaihdetaan ostoa vastaava määrä ulkomaanvaluutaksi, jolla osto tehdään. Kolmen vuoden päästä osakkeet myydään ja ulkomaanvaluutta vaihdetaan takaisin kotimaanvaluutaksi. Sijoittaja on altistunut osakkeenhinta- ja valuuttakurssiriskille, jotka kumpikin voivat tuottaa tappiota.

Sijoitusten riskiä voi pienentää hajauttamalla niitä useaan kohteeseen, mikä laskee salkun sijoituskohtaista riskialtistusta, mutta markkinariskiä jää silti jäljelle. Yo. esimerkin mukaan osakkeita olisi voitu ostaa useita, joten yhden osakkeen negatiivinen tuotto ei välttämättä vie vielä koko sijoituksen tuottoa negatiiviseksi. Valuuttariski ja osakemarkkinariski vaikuttaisivat silti koko sijoitukseen.

Markkinariskin suojaaminen johdannaisilla toisi tilalle vastapuoliriskiä. Markkinariski on riskin toinen perustyyppi, jolta ei voi kokonaan suojautua.

Systemaattinen riski ja sijoituskohtainen riski

Markkinariskiä sanotaan myös systemaattiseksi riskiksi. Sellaista riskiä, joka voidaan hajauttaa pois, kutsutaan sijoituskohtaiseksi riskiksi, yksittäisriskiksi, spesifiseksi riskiksi tai epäsystemaattiseksi riskiksi. Markkina- ja yksittäisriski ovat kaksi sijoitusriskin pääkomponenttia.

Markkinariskiä voidaan mitata tilastollisesti value-at-risk -menetelmällä, jolla lasketaan historiallisiin hintamuutoksiin perustuen suurin mahdollinen tappio asetetulla todennäköisyydellä tietylle aikajaksolle. Markkina- ja yksittäisriskin suhde on keskeinen myös tuottovaatimuksen laskennassa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.