Yrityskohtainen riski on riskin osa, joka voidaan hajauttaa pois. Jos riski koostuu volatiliteetista, niin se voidaan jakaa yrityskohtaiseen osaan ja systemaattiseen osaan. Yrityskohtaisen riskin osalle on monta nimitystä, kuten spesifinen riski, epäsystemaattinen riski yksittäisriskiksi, hajautettava riski tai idiosynkraattinen riski. Myös riskin toiselle osalle, systemaattiselle riskille on useita nimityksiä, yleisimpänä markkinariski.

Yrityskohtaisen riskin lähde

Yrityskohtaista tai yksittäistä riskiä aiheutuu sijoituskohteen omasta toiminnasta. Esimerkiksi yrityksen tilaukset tai myyntistrategia voivat pettää, yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat luonnonmullistukset, henkilöstössä tapahtuu negatiivisia asioita tai muita olennaisia yrityksen toiminnasta johtuvia liiketoiminnan vaikutuksia. Niinikään yrityskulttuuri, operatiivinen strategia, sijoitusstrategia tai talouudenpito ovat yrityskohtaista riskiä.

spesifitriskit.png

Jos sijoituksen riskinkohde on esimerkiksi raaka-aine kuten öljy, niin OPEC-sopimukset tai vaihtoehtoisten energiamuotojen nousu voidaan lukea yrityskohtaiseksi tai spesifiseksi riskiksi.

Hajauttamisella voidaan poistaa yrityskohtaista riskiä, mutta systemaattinen riski jää aina jäljelle. Sijoitussalkun optimoinnilla voidaan laskea optimaalinen riski-tuottosuhde, jossa hajauttamisella poistetaan sopiva osa yrityskohtaisesta riskistä menettämättä samalla liikaa tuottoja.

Yrityskohtaisen riskin laskenta

Jos esimerkiksi yrityksen riskiä mitataan sen osakkeen volatiliteetilla, niin se on mahdollista pilkkoa systemaattiseen ja yrityskohtaiseen osuuteen. Sen voi tehdä esimerkiksi vertailuindeksin ja osakkeen välisellä lineaarisella regressiolla, jolla saadaan määritettyä ensiksi osakkeen beta ja keskivirhe.

Sitten lasketaan joko systemaattinen komponentti, tai epäsystemaattinen komponentti ja vähennetään se osakkeen volatiliteetista tai varianssista, jolloin saadaan myös toinen komponentti.

Systemaattinen komponentti: Neliöjuuri (indeksin varianssi x beta^2)

Yrityskohtainen komponentti: Neliöjuuri (keskivirhe^2)

Jos osakkeen päivävolatiliteetti on vaikkapa 5 % ja systemaattinen komponentti 1 %, niin yrityskohtainen riski on yksinkertaisesti 5 % - 1 % = 4 %. Tai jos lasketaan ensin yrityskohtainen komponentti, niin systemaattisen komponentin saa vastaavasti vähentämällä.

Esimerkissä yrityskohtainen riski on siis 80 % kokonaisriskistä, joka on tavoittelemamme tieto. Tämän saa myös suoraan varianssista ilman muunnosta volatiliteetiksi (eli jätetään ottamatta neliöjuuri varianssista). Mitä suurempi on systemaattisen riskin osuus, sitä vähemmän hyötyä saadaan hajauttamisesta ja vastaavasti toisinpäin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.