Rahoituksessa riskillä tarkoitetaan riskiä omaisuuden ennakoimattomille arvonmuutoksille. Riskiä syntyy tyypillisesti sijoitusomaisuuden hallussapidosta. Riski voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, kuten sijoituskohtaiseen riskiin tai markkinariskiin. Molemmat voivat vaikuttaa omaisuuden arvoon.

Sijoituskohtainen riski tarkoittaa riskiä, joka lähtee itse sijoituskohteesta. Markkinariski tarkoittaa valuuuttariskiä, korkoriskiä tai raaka-aineriskiä. Riskin määrä ilmaistaan hintamuutosten suuruudella, eli volatiliteetilla, tai muilla mittareilla kuten betalla.

Riskiä voi muodostua mistä tahansa kaupattavasta omaisuudesta, jolle on ostajan ja myyjän markkinat. Tällaista voi olla esimerkiksi valuutanvaihto, asunnon hankinta, velkakirjasijoitus tai osakeosto. Esimerkiksi jos osaketta ostetaan 10 euron hintaan, mutta osakkeen hinta laskee 8 euroon aiotulla myyntihetkellä, niin 2 euron negatiivinen riski on toteutunut.

Arvopaperimarkkinoilla riskejä vastaan voi suojautua johdannaisilla, kuten futuureilla, termiineillä, optioilla ja swapeilla käyttötarkoituksesta riippuen.

Riski voidaan tulkita markkinoiden epävarmuudeksi, tai hermostuneisuudeksi. Tätä voidaan rahoitusteoreettisesti mitata implisiittisellä volatiliteetilla. Mitä varmempi käsitys markkinoilla on omaisuuden oikeasta hinnasta tai kehityksestä, sitä pienempänä sen omistamisesta koituvaa riskiä pidetään.

Riskimittareista volatiliteettia ja betaa voi laskea pankkiasiat.fi:n investointilaskurilla, tai implisiittistä volatiliteettiä optiohintalaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.