Nimellisarvo (par value, face value) tarkoittaa arvopaperin liikkeellelaskuhetken mukaista hintaa, tai etukäteen määrättyä lähtöhintaa, joka on myöhemmin alttiina arvomuutoksille. Markkina-arvo voi poiketa alkuperäisestä nimellisarvosta merkittävästikin, eikä nimellisarvo vaikuta markkina-arvoon, joka on arvopaperin reaalinen arvo.

Esimerkiksi osakeyhtiö voi laskea liikkeelle uusia osakkeita tiettyyn hintaan, niiden nimellisarvoon, jonka jälkeen hinnan määrää ostajien ja myyjien markkinat. Nimellisarvolla on merkitystä kirjanpidollisesti erityisesti tasearvona yhtiön taseessa.

Nimellisarvo on lähtö- tai kanta-arvo, josta päästään muihin arvokäsitteisiin vähentämällä tai lisäämällä "arvokomponentteja" kuten hintamuutoksia, kuluja tai laskennallisia osia.

Nimellisarvon käsite on tärkeä erityisesti noteerattujen joukkovelkakirjojen ja etuoikeutettujen osakkeiden arvolaskuissa, kuten markkina-arvojen, preemioiden ja diskonttojen määrityksessä.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.