Pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Liiketoiminnallisesti korkokate muodostuu pankin varainhankinnan ja luotonannon toiminnoista. Korkokate on perinteisesti ollut pankkien tärkein tulonlähde. Korkokatetta muodostuu kun pankki maksaa ottamalleen lainalle vähemmän korkoa kun mitä se itse saa lainaa antamalla.

Esimerkiksi jos pankki maksaa lainasta korkoa 1 % ja lainaa sitä eteenpäin 3 % korolla, tulisi korkokatteeksi 3 % -1 % = 2 %. Tätä 2 % eroa kutsutaan myös korkomarginaaliksi, eli talletuskorkojen ja luottokorkojen erotukseksi. Korkokatteet tyypillisesti alenevat kun markkinakorot laskevat ja vastaavasti nousevat korkojen noustessa.

Negatiivisten korkojen aikaan korkokate voi olla silti positiivinen, mutta tilanne kääntyy päinvastoin, eli vastaanotetusta talletuksesta saisi enemmän tuottoa kuin annetusta lainasta maksetaan korkoa lainaajalle.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.