Välirahoitus eli mezzanine tarkoittaa yritysrahoituksessa vieraan pääoman muotoista rahoitusta, jossa on kuitenkin oman pääoman piirteitä. Velkakirjassa tällainen oman pääoman piirre voi olla takaisinmaksuajan puute (hybridilaina), mahdollisuus muuttaa velkapääoma omaksi pääomaksi (vaihtovelkakirja), mahdollisuus merkitä osakkeita (optiolaina), tai muu vastaava oman pääoman piirre.

Mezzanine-rahoitusta käytetään tietyissä tilanteissa, kuten yrityksen rahoitusjärjestelyissä, velkarahoitetussa yrityskaupassa tai sitten erikseen yhtenä sijoitusmuotona sijoittajille. Sijoittajille tuotteita tarjoavat erityiset mezzanine-investointirahastot, joiden tuottovaatimus koostuu lainakorosta, lainapääoman kasvusta koron kautta (korkoa ei siis makseta ulos) ja mahdollisuudesta vaihtaa lainaa yhtiön omistukseen.

Yrityksen omistajat, tai johto käyttävätkin mezzanine-rahoitusta usein vasta kun muita velkarahoitusmuotoja ei ole saatavissa halvemman pankkirahoituksen tai kalliimman osakeantirahoituksen välillä. Lainan myöntäjälle mezzanine-laina on yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa huonommassa etuoikeusasemassa kuin pankkilainat ja muut senior-lainat. Se on ainoastaan tavallisia osakkeita edellä, joten yrityslainojen joukossa se on alisteinen laina muihin lainoihin verrattuna.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.