Optiolaina

Optiolaina on eräs vieraan pääoman ehtoinen yritysrahoituksessa käytettävä joukkovelkakirja, johon sisältyy oikeus merkitä yhtiön osakkeita tietyin edellytyksin (eli se sisältää "option"). Tämän vuoksi sen korkotuotto on usein alhaisempi kuin normaalien pankkilainojen tai velkakirjojen.

Jos yritys ajautuu selvitystilaan, on optiolainan myöntäjä heikommassa asemassa velkomisjärjestyksessä kuin esimeriksi senior-tyyppisen lainan myöntäjä. Vaikka optiolainan myöntäjä käyttäisikin option, on optiolainan velkamäärä ja korot maksettava takaisin lainanmyöntäjälle. Optiolaina on mezzanine-rahoitusta eli eräs välirahoituksen muoto.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.