Marginaali

Marginaali, tai pidemmästi marginaalikorko (huomaa, että tämä on eri asia kuin korkomarginaali) on lainakoron perusosa, joka ei sisällä viitekorkoa kuten euriboria. Marginaali lasketaan pankkien arvioiman asiakaskohtaisen luottoriskin perusteella.

Varsinainen lainakorko muodostuu kahdesta korosta, marginaalikorosta ja viitekorosta, jotka voidaan ilmoittaa lainan nimelliskorkona. Marginaalin suuruuteen vaikuttaa pankin ottolainauskulut, tuottovaade ja asiakkaan luottoriski. Mitä pienemmäksi pankki katsoo asiakasriskin ja mitä kilpailukykyisempi se on, sitä pienemmän marginaalin se kykenee tarjoamaan asiakkailleen.

Heikkokuntoinen, pieni pankki ja pienellä paikkakunnalla ei yleensä kykene tarjoamaan edullista marginaalia suurempiin liikepankkeihin verrattuna.

Esimerkkejä:

  • A) Lentiiran paikallispankki rahoittaa toimintaansa 0,50 % hintaisella ottolainauksella. Alueen työllisyystilanne on heikko ja kylä on taantuvaa aluetta yritystoiminnan osalta, mikä näkyy myös pankin luottoriskin nousuna koska saataviin liittyvä riski on suurempi. Siten myös pankin rahoituskulut ovat kalliita pankin oman luottoriskin vuoksi. Lisäksi pankin asiakkailla työttömyyden uhka voi olla suuri, joten pankin on nostettava marginaalia kattaakseen luottoriskiä. Esimerkkiasiakkaalle asuntolainan hinnaksi tulee lopulta 1,5 % marginaali + viitekorko. 

  • B) Tamperelainen suurehko pankki sijaitsee väkimäärältään suurella kasvavalla paikkakunnalla, jossa maksukykyisiä asiakkaita on paljon. Pankilla on helppo pääsy rahoitusmarkkinoille, se on vakavarainen ja toiminta on laajaa, joten pankki saa rahoitusta 0,1 % ottolainauskuluilla. Työttömyyden uhka on yleisesti vähäisempi, joten pankki kykenee tarjoamaan esimerkkiasiakkaalle asuntolainan 0,8 % marginaalilla + viitekorko.

Esimerkit ovat yksinkertaistettuja, mutta kuvaavat tärkeimpiä asioita marginaaliin vaikuttavien tekijöiden osalta. Marginaalilla on suuri merkitys pankin otto- ja antolainauksen väliseen korkokatteeseen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.