Nimelliskorko on ilmoitettu peruslaskentakorko, eli "listakorko", jossa ei ole mukana inflaatiota. Esimerkiksi 2 % asuntolainakorkoa, joka sisältää viitekoron ja marginaalin, voidaan sanoa nimelliskoroksi, mutta nimelliskorko voi olla myös kiinteä. Nimelliskorko on täsmällisempi käsite kuin vuosikorko, joka voi sisältää muutakin kuin nimelliskoron.

Nimelliskorko -käsitteen käyttäminen kertoo myös sen, ettei korkolaskentaan sisälly inflaatiota tai deflaatiota, joka usein huomioidaan tarkemmissa tulevaisuuteen ulottuvissa tuottolaskennoissa. Nämä huomioiden puhutaan reaalikorosta. Nimelliskorkoa voidaan pitää korkoperustana, josta voidaan edetä mm. korkoa korolle -laskentaan ja edelleen efektiiviseen korkoon tai muihin korkokäsitteisiin.

Enemmän erilaisista korkokäsitteistä laskuesimerkkeineen artikkelissa Tunnetko erilaiset korkokäsitteet?

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.