Mistä halvin kotivakuutus? Katso kotivakuutusvertailu!

Kotivakuutusvertailu [kuva]

Kotivakuutuksen tarjoama turva on useimmiten samansisältöinen eri vakuutusyhtiöillä keskeisten korvausperusteiden mukaan. Hintaan vaikuttava keskeinen ero on kuitenkin siinä, voiko asiakas valita kotivakuutukseen otettavia turvia. Vakuutuksenottajan on kuitenkin vaikea sanoa etukäteen, mikä aiheuttaa vahingon irtaimistolle tai rakenteille. Luonnollisesti paras kotivakuutus ei välttämättä ole halvin, mutta se voi olla tarpeeksi halpa korvauslaajuuteensa nähden. Riittävänä kotivakuutuksen pohjana voi pitää kaikkia ”odottamattomia ja äkillisiä vahinkoja” kattavaa vakuutusta. Otamme kotivakuutusvertailuun kaksi eri asuntotyyppiä:

 • Kerrostalo 50m2, jossa hinta lasketaan halvimmalla mahdollisella valittavalla tasolla ("perustaso") sekä myös kaikista kattavimmalla tasolla sisältäen kaikki valittavat turvat. Kotivakuutus sisältää kuitenkin vähintään vastuuvahinko- ja oikeusturvavakuutuksen. Kattavimmalla turvatasolla vakuutamme vain irtaimiston eikä rakennuksen kiinteitä osia.
 • Omakotitalo 150m2, jossa vakuutettuna on irtaimiston lisäksi asuinrakennus. Tämän vakuutuksen laskemme vain kattavimmalla tasolla, jossa on mukana kaikki turvat sisältävä vaihtoehto. Jokaisen vakuutusyhtiöden tarkempien tietojen kohdalla (vertailun lopussa) on lisäksi mm. joitakin tarkennuksia kuinka hintoja on laskettu ja mitä alennuksia niihin voi saada.

Muita oletuksia: Asunto sijaitsee PK-seudulla ja kotivakuutuksen omavastuu on 150-300 euroa riippuen mitä on valittavissa asuntotyypin mukaan. Vertailun asuntojen rakennusvuosi on 2015. Omakotitalossa on kunnallistekniikka ja kaukolämpö, rakennusmateriaalina tiili/puu tai tiili sen mukaan mitä on valittavissa. Hinnat on laskettu sekä parhaimpien etualennusten perusteella että ilman näitä. Automaattiset senhetkiset nettialennukset on huomioitu kaikissa vakuutusten hinnoissa.

Vakuutusyhtiöstä riippuen kotivakuutus voi olla vakuutusmääräperusteinen tai täysarvoperusteinen, mikä vaikuttaa hintaan vakuutusta ostettaessa. Vertailussa ainoastaan OP ja Säästöpankki tarjoavat mahdollisuuden valita itse maksimikorvausmäärä, mikä helpottaa kotivakuutuksen valitsemista juuri omaan tarpeeseen. Muilla kotivakuutuksen hinta lasketaan täysarvoperusteisesti suoraan pinta-alan mukaan. Vertailussa otimme OP:n ja Säästöpankin ehdottamat maksimikorvaukset pinta-alan perusteella mukaan sellaisenaan, mikä vastannee muiden täysarvoperusteista hintalaskentaa.

Nämä 5 asiaa vaikuttavat eniten kotivakuutuksen hintaan

Kotivakuutusvertailun tulokset ovat oheisessa taulukossa:

kotivakuutus_vertailu.png

Voit katsoa vertailun lopusta lisätietoja laskettuihin vakuutusten hintoihin.

Lähes kaikkien vakuuttajien kattavin taso sisältää tavallisimmat "ennakoimattomat ja äkilliset" vahinkoturvat, eli mm. palovahingot, rikkoutumiset, rikosvahingot, sähkövahingot, tulvavahingot, oikeusturvan, vastuuvahingon, luonnonilmiövahingon, villieläinvahingon, vuotovahingon ym. vahingot kattavia turvia, mutta vaihteluakin on vakuutusyhtiöiden välillä. Jotkut vakuutusyhtiöt korvaavat myös tilapäisasunnon, vanhempia esineitä, matkatavaroita, psykoterapiaa ym. erikoisempia turvia joko perustasolla, tai valittavana lisäturvana. Vertailussa otimme kattavimmalla tasolla kaikki valittavat turvat mukaan vakuutusyhtiöittäin.

Kotivakuutusvertailun halvimmat vakuutusyhtiöt olivat kerrostaloasunnon osalta OP ja POP. OP:lla minimitason vakuutus oli halvin (67 €) ja POP Vakuutuksella kattavin taso (126 €). Vertailun tulokset ovat siten lähes samat kuin viimekertaisessa kotivakuutusvertailussa, tosin tuolloin POP oli halvin kummassakin tapauksessa pienellä erolla. Jos parhaat asiakas- ja keskittämisetualennukset huomioidaan, niin Fennian kotivakuutus on kattavimmalla tasolla halvin (91 €).

Omakotitalon osalta OP on selvästi halvin (491 €), myös silloin jos etualennukset huomioidaan (442 €). OP:n kotivakuutuksella on myös mahdollista itse säätää hintaa melko vapaasti mm. valittavien turvien, omavastuun ja korvausmäärän osalta mikä on myönteistä vakuutuksenottajalle. Tämä on mahdollista myös Säästöpankissa, joka oli jonkin verran OP:ta kalliimpi (621 € ja alennukset huomioiden 497 €). OP:n vakuutusmaksut kerryttävät myös OP bonusta, joilla voi maksaa palvelu- tai vakuutusmaksuja. Kuitenkin esim. IF:llä ja Lähitapiolalla vakuutushinta kattaa hieman laajemmin eri vahinkoja. Tämän vuoksi kotivakuutuksen räätälöintimahdollisuus on kuluttajan kannalta arvokasta, jotta voi itse valita sopivat turvat maksettuun hintaan nähden.

Vakuutusyhtiöiden täydellinen yhtäpitävä vertailu on varsin hankalaa, sillä korvauskäytännöt, asiakasedut, alennukset ym. vaikuttavat hintaan ja myös asiakaskokemukseen. Siksi kotivakuutusvertailua voi pitää suuntaa-antavana, mutta uskomme että vertailu tuo erot hyvin tai riittävästi esille eri vakuutusyhtiöiden osalta. Korvauskäytäntöjä, eli miten suosiolla vakuutusyhtiö suostuu korvaamaan eri tilanteessa, on vaikea vertailla. Tämä on tärkeää, sillä ei ole järkeä maksaa edes halpaa vakuutusta jos vahinkotilanteessa korvausta ei saa hiuksia tai hermoja menettämättä.

Suuntaa korvauskäytännöistä ja kokonaisasiakkuudesta saa esim. EPSI Ratingin tekemästä vakuutusyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyysmittauksesta, jossa vuonna 2017 pärjäsi hyvin mm. Turva ja Lähitapiola. Turva on jatkanut tyytyväisyysmittausten kärjessä jo useampana vuonna. Siten muutaman kympin kalliimpi hinta kotivakuutuksessa ei ehkä ole niin merkittävää, jos sillä voi säästää vakuutuksenottajan euroja ja hermoja mahdollisessa myöhemmässä vahinkotilanteessa.

Vertailun halvimman kotivakuutuksen saa OP:sta. Pidämme myös vakuutuksen muokkausmahdollisuudesta verrattuna muihin vakuuttajiin. Kuitenkin vakuutuksen kattavuus ja asiakastyytyväisyys voivat olla merkittäviä tekijöitä kotivakuutusta otettaessa, jolloin keskimäärin myös Turva voisi olla hyvä valinta eri tekijät huomioiden.

 

Lisätietoja kotivakuutusvertailuun vakuutusyhtiöittäin:

OP (vakuutusmääräperusteinen kotivakuutus)

 • OP:n kotivakuutusta voi muokata jonkin omaan tarpeeseen valitsemalla erilaisia lisäturvia vakuutukseen, tai muuttamalla maksimikorvausta ja omavastuuosuutta.
 • Hinnoista saa vielä alennusta 7 % kun vakuutuksia on 3 eri tuoteryhmästä. 18-27-vuotias saa 21 % alennuksen kotivakuutuksesta.
 • OP:n omistaja-asiakkaana saa 3 % lisäalennuksen kun vakuutuksia on 3 eri tuoteryhmästä, joten 10 % alennus kotivakuutuksesta on mahdollista.
 • Vakuutukset kerryttävät OP-bonusta, joilla vakuutuksia voi maksaa muiden alennusten lisäksi.

POP (täysarvoperusteinen kotivakuutus)

 • POP kotivakuutuksissa voi valita kattavuudeltaan 3 valmista erilaista vakuutustasoa: S, M ja L.
 • Enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu lasketaan täysarvoperusteisesti pinta-alan mukaan eikä näitä voi itse valita. Hintaan vaikuttavat myös annetut tiedot talon rakenteesta ja materiaaleista sekä rakennusvuodesta annetut tiedot.
 • POP Vakuutuksella ei ole etuohjelmia tai keskittämisalennuksia.

IF (täysarvoperusteinen kotivakuutus)

 • IF kotivakuutuksessa on 3 valmista valittavaa vakuututasoa: Perus, Laaja ja Laajaplus.
 • IF omakotitalon vakuutuksessa hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. rakennusmateriaalit, asujien lukumäärä, lämmitystapa, rakennusperusta, kunnallistekniikka, valmistumisvuosi jne.
 • Omakotitalon vakuutuksessa laajin taso sisältää LaajaPlus-tuotelupauksen, korotetut irtaimistovahinkokorvaukset ja päärakenteiden kosteus- ja tuholaisvahingot seuraavaksi parhaaseen vakuutustasoon verrattuna, joka olisi vertailukelpoisempi muiden vakuutusyhtiöiden laajimman tason kanssa. Tämän hinta olisi 550,6 € vuodessa.
 • Jos koti-, auto- ja henkilövakuutukset ovat keskitetty IF:iin, on mahdollista saada 15 % alennus vakuutusten hinnoista. 10 % alennus on jo huomioitu vakuutuksen hinnassa (vaatii vain kotivakuutuksen), joten suurin lisä-alennus on 5 %

LÄHITAPIOLA (täysarvoperusteinen kotivakuutus)

 • Lähitapiolassa on 3 kotivakuutustasoa, peru-, laaja- ja loistoturva. Erilaisten turvien määrää vakuutustasoilla ei voi valita. Omavastuun tason voi valita 150-500 €, mikä laskee vakuutuksen hintaa.
 • Alennusta saa myös, jos talossa on murto-, vuoto- tai savuilmaisinturvajärjestelmä.
 • Omakotitalon osalta rakennuksen tiedot voivat vaikuttaa vakuutuksen hintaan.
 • Parhaalla loistotasolla saa edullisemmat ikävähennykset, tiedostojen palautusturvan ja omavastuunpoiston matkatavaroista ulkomailla verrattuna seuraavaksi parhaaseen laajatasoon, joka voi olla vertailukelpoisempi muiden vakuutusyhtiöiden kanssa. Tällöin hinta olisi 677 euroa omakotitalon osalta.
 • Kotivakuutuksesta voi saada alennusta keskittäjäetuna maksimissaan 17 %, jonka lisäksi vakuutukset kerryttävät S-bonusta.
 • Alle 27-vuotiaat saavat 30 % alennuksen koti-irtaimistovakuutuksesta.

FENNIA (täysarvoperusteinen kotivakuutus)

 • Fennian kotivakuutuksen voi valita perustasona tai laajana, eikä erilaisia turvia voi erikseen valita.
 • Alle 31-vuotiaat saavat kotivakuutuksen halvemmalla. Esim. yo. taulukon kerrostalo-asuntoon saisi vakuutuksen 90 eurolla vastaavilla tiedoilla (alennus 25 %).
 • Kun vähintään 3 vakuutusta on keskitetty Fenniaan ja asiakkuusvuodet ovat olleet vahingottomia, on mahdollista saada Fenniabonusalennus joka on suurimmillaan 24 %.
 • Vaihtoehtoisesti Danske Bankin etuohjelma- ja private-asiakkaat voivat saada 20 % alennuksen mm. kotivakuutuksesta.

TURVA (täysarvoperusteinen kotivakuutus)

 • Turvalla on 4 vakuutustasoa, vakikoto, isohima, vakikoto ja pikkukoto. Näitä voi valita rajoitetusti riippuen vakuutettavan asunnon tyypistä. Vakuutustasojen sisältöä ei voi itse valita.
 • Vakuutuksessa saa alennusta mm. turvalaitteesta 10 %, rikosilmoitinjärjestelmästä ja turvalukosta 5 %.
 • Turvan kotivakuutuksesta voi saada 10 % alennuksen johonkin jäsenliittoon kuulumalla, lisäksi 10 % alennuksen asiakasuhteen keston mukaan sekä 7 % keskittäjäalennuksen kun vakuutuksia on useampia.

FOLKSAM (täysarvoperusteinen kotivakuutus)

 • Folksamin kotivakuutuksessa on 1 perustaso, jota voi haluttaessa täydentää tapaturma- tai matkavakuutuksella.
 • Folksamilla ei ole keskittäjä- tai etualennuksia.

SÄÄSTÖPANKKI (vakuutusmääräperusteinen kotivakuutus)

 • Säästöpankin ja POP pankin kotivakuutukset ovat Suomen Vahinkovakuutuksen välittämiä vakuutuksia.
 • Säästöpankin kotivakuutuksessa on 1 perustaso, jota voi räätälöidä omaan tarpeeseen useiden turvien ja omavastuumäärän osalta.
 • Säästöpankin vakuutuksista voi saada 20 % lisäalennuksen.

Muut vakuuttajat, jotka eivät olleet vertailussa mukana:

POHJANTÄHTI

 • Kotivakuutus räätälöidään vakuutuksenottajan mukaan. Vakuutusturvan kattavuuden voi itse valita. Pohjantähdeltä voi pyytää tarjouksen kotivakuutuksesta.

AKTIA

 • Aktia välittää Folksamin vakuutuksia. Aktialta voi pyytää tarjouksen ja kilpailuttaa nykyisen kotivakuutuksen.

MUUT

 • Helsingin Energia (Helen) ja Fortum tarjoavat myös kotivakuutusta sähkösopimusten lisäksi.

Lue myös:

Vakuutusten vertailu ja hintaan vaikuttavat tekijät

Pankkiasiat.fi kaikki pankki ja vakuutusvertailut

Pankki- ja vakuutusasioinnin keskittämisvertailu

FINE vakuutus ja rahoitusneuvonta -paljon tietoa ja vertailua vakuutuksista kuluttajille

EPSI Rating vakuutusyhtiöiden tyytyväisyysmittaus