Pankit Suomessa – katsaus Suomessa toimiviin pankkeihin

[Pankit Suomessa]

Tiesitkö, että Suomessa on 181 pankkia vuonna 2021? Ainakin jos mittarina pidetään perinteistä talletuspankkitoimintaa. Pankkitoiminnan piiriin menee myös muita luottolaitoksia ja maksuliikenteen välittäjiä, jotka tarvitsevat toimiluvan.

Suomen pankit koostuvat Finanssivalvonnan valvottavaluettelon mukaan 325 valvottavasta yhtiöstä vuonna 2021. Perinteistä luototusta, maksuliikennettä ja talletuspankkitoimintaa harjoittavia yrityksiä on 243 kpl.

Yleisölle tunnettuja pankkeja tai pankkiryhmittymiä on selvästi vähemmän, eli 11 kpl: Säästöpankit, OP-ryhmä, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Oma Säästöpankki, Ålandsbanken, POP-ryhmä, S-Pankki, Aktia, Nordea ja Hypo-pankki.

Näistä Danske Bank ja Handelsbanken ovat ulkomaisten pankkien sivuliikkeitä Suomessa. POP, OP ja Säästöpankit ovat pankkiryhmittymiä, eli näiden sisällä toimii kymmeniä itsenäisiä pankkeja. Muut pankit ovat itsenäisiä suomalaisia liikepankkeja.

Säästöpankeilla on oma keskusluottolaitos, Säästöpankkien Keskusliitto. OP-ryhmä muodostuu paikallisista osuuspankeista, jotka omistavat OP Osuuskunnan. POP-pankit ovat toinen osuuskuntamuotoinen pankkiryhmä, joiden keskusluottolaitoksena toimii Bonum Pankki.

OP

OP on Suomen suurin ”pankki”, tai oikeastaan finanssiryhmä, sillä ryhmittymällä on laajasti esimerkiksi myös vakuutus- ja terveystoimintaa sekä varallisuudenhoidon palveluita.

Osuuspankit tunnettiin ennen vuotta 1970 nimellä Osuuskassa. OP-ryhmään kuuluu useita tytäryhtiöitä kuten esimerkiksi OP-Yrityspankki, OP-Palvelut, OP-Henkivakuutus ja OP-Asuntoluottopankki.

Nordea

Nordea on toinen suuri, pääkonttoriaan Suomessa pitävä liikepankki, mutta muista suomalaisista pankeista poiketen sen liiketoiminta kattaa laajasti myös muita Pohjoismaita.

Nordea on perustettu useista eri pohjoismaisista pankeista, kuten suomalaisesta Meritasta. Nordealla on useita tytäryhtiöitä eri maissa.

Danske Bank

Danske Bank on myös yksi suuremmista Suomessa toimivista liikepankeista. Alun perin se oli suomalainen Sampo Pankki, jonka osti tanskalainen Danske Bank vuonna 2006.

Danske Bank toimii useiden Pohjoismaiden alueella ja sillä on useita tytäryhtiöitä. Esimerkiksi suosittu MobilePay on Dansken omistama maksusovellus.

S-Pankki

S-Pankki on toistaiseksi Suomen ainoa kauppapankki, eli sen palvelut ovat suunnattu S-ryhmän asiakkaille. Pankin omistavat S-ryhmä ja LähiTapiola.

S-Pankilla on toimipisteitä ympäri Suomen kauppojen yhteydessä. Pankki tarjoaa ensisijassa päivittäispankkiasiointia ja säästämisen palveluita henkilöasiakkaille. S-ryhmä omistaa myös FIM-sijoituspalveluyhtiön.

Aktia

Aktia on suomalainen liikepankki, jolla on peruspalveluiden lisäksi myös varainhoidon ja henkivakuuttamisen palveluita. Aktia kuului alun perin Säästöpankkiryhmään, josta se erosi 2000-luvun alussa.

Aktian juuret alkavat jo vuodesta 1825 ja se on Suomen vanhin talletuspankki.

POP-Pankki

POP-pankkiryhmä koostuu useista osuuskuntamuotoisista paikallispankeista. Paikallisosuuspankit olivat alun perin osuuspankkeja, jotka erosivat osuuspankkiryhmästä vuonna 1997.

POP-ryhmä omistaa myös Suomen Vahinkovakuutuksen, joka myy vahinkovakuutuksia POP Vakuutus ja Säästöpankkivakuutus -nimien alla.

Säästöpankki

Säästöpankeilla on yhtiömuoto, säästöpankki tai säästöpankkiosakeyhtiö, mikä pohjautuu 1800-luvun alun säästöpankkiaatteeseen. Säästöpankit ovat Suomessakin vanhimpia pankkeja, joiden palvelut suunnattiin tavalliselle kansalle.

Nykyisin Säästöpankkiryhmään kuuluvat Säästöpankit toimivat ympäri Suomen usealla paikkakunnalla paikallisina pienehköinä pankkeina. Pankin palvelut ovat peruspankkipalveluita.

Oma Säästöpankki

Oma säästöpankki on melko tuore itsenäinen säästöpankki, eikä se kuulu Säästöpankkiryhmään. Oma Säästöpankki koostuu fuusioituneista pankeista, jotka erosivat Säästöpankki- tai Osuuspankkiryhmästä.

Oma Säästöpankki on kasvanut nopeasti perustamisestaan vuonna 2009. Pankki toimii ympäri Suomea, keskittyen pääosin henkilöasiakkaiden peruspankkipalveluihin.

Handelsbanken

Handelsbanken on ruotsalainen liikepankki, joka toimii myös Suomessa. Sen pankkitoiminnan voi katsoa alkaneen Suomessa vuonna 1985, mutta varsinainen suomalainen pankkitoiminta vuonna 1991. Pankin palvelut ovat peruspankkipalveluita.

Ålandsbanken

Ålandsbanken on ahvenanmaalainen liikepankki, jolla on jonkin verran toimintaa myös muualla Suomessa kuten Helsingissä ja Turussa.

Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistys on asuntoluototukseen keskittyvä luottolaitos, joka tarjoaa myös pankkipalveluita kuten talletuksia tytäryhtiö Suomen Asuntohypopankin, eli Hypo-pankin kautta. Pankki toimii lähinnä PK-seudulla.

Hypoteekkiyhdistys on Suomen ainoa hypoteekkiyhdistys ja Suomen ensimmäinen kiinnitysluottopalveluita tarjoava luottolaitos. Yhdistys on perustettu vuonna 1860 ja se on muista finanssiryhmistä riippumaton yksityinen laitos.

Muita pankkeja

Suomessa toimii myös useita muita kotimaisia tai ulkomaisten yhtiöiden sivuliikepankkeja, jotka eivät välttämättä tarjoa kuluttajille palveluita, tai ne keskittyvät tiettyyn palveluun. Tämä riippuu pankista. Tällaisia ovat esimerkiksi Andelsbanken, FIM, Nordnet, Bluestep Bank, Citibank, BNP Paribas, Collector Bank, BigBank, DNB Bank, Evli Pankki, Ikano Bank, Lainum, Northmill Bank ja monet muut.

Pankkiasiat.fi:n arvostelusivuilla voi arvostella suurimpien kuluttajapankkien palveluita.

Monet suomalaiset vakuutusyhtiöt toimivat eri pankkien kanssa yhteistyössä, tai ovat pankkikonsernien omistamia vakuutusyhtiöitä. Näitä voi arvostella vakuutusyhtiöarvostelujen sivulla.

Myös sijoituspalveluyrityksiä on useita, jotka niin ikään ovat usein pankkikonsernien omistamia ja ne tarjoavat säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan näiden tytäryhtiöiden kautta. Näitä voi arvostella sijoituspalveluiden arvostelussa.