Lainan maksusuunnitelman laatiminen

Maksuohjelman laatiminen [kuva]

Laaditaan yksinkertainen lainan kuukausittainen maksusuunnitelma MS Excel- ja Google Sheets -funktioilla, laskien erikseen maksuerä, lyhennyserä ja korkoerä.

Esimerkin oletuksina ovat lainan vuosikorko 5 %, laina-aika 2 vuotta, korkojaksot 12 ja lainamäärä 5000. Esimerkki on tehty kuukauslyhenteisille lainoille. Tätä ennen voi tutusua tässä käytettyjen MAKSU, PPMT ja IPMT -funktioihin artikkelissa hyödylliset excel.kaavat korkolaskuille. Funktiot ovat samoja molemmissa ohjelmissa Google sheets ja Excel.

Suunnitelma on annuiteetin laskemiselle, joka on yleisin lainatyyppi. Artikkelin lopussa on linkki, josta esimerkkipohjan voi ladata drivelle tai exceliin.

Lasketaan ensin lainan maksuerä MAKSU-funktiolla:

maksuera_excel.png

Lasketaan tämän jälkeen lyhennyserä PPMT-funktiolla:

lyhennysera_excel.png

Viimeiseksi tarvittava funktio on IPMT korkoerälle. Korkoerän voisi vaihtoehtoisesti laskea maksuerän ja lyhennyserän erotuksena, tai lyhennyserän maksuerän ja korkoerän erotuksena.

korkoera_excel.png

Korkoerä + lyhennyserä = maksuerä. Laitetaan vielä lainasaldo, joka on alussa 5000 ja päivittyy aina lyhennyksen jälkeen. Saldo on yksinkertaisesti edellinen saldo - lyhennyserä.

saldo_excel.png

Lopuksi saamme koko maksutaulun valitsemalla solut C8-G8 (kuvassa alin rivi) ja vedämme vihreästä ruudusta alaspäin niin kauan kuin saldo on nolla.

maksutaulu_excel.png

Maksusuunnitelmaa voi muokata halutun kaltaiseksi. Jos korko vaihtuu, niin suunnitelmaa voi päivittää siten, että alun lainasummaksi laitetaan jäljellä oleva laina ja laina-ajaksi jäljellä oleva laina-aika sekä uusi korko.

Esimerkkipohjan voi avata linkeistä Google Sheets tai MS Excel -taulukkona.

Valmiit lainan maksuohjelmatoiminnot löytyvät myös useista pankkiasiat.fi:n laskureista, kuten korkolaskuri, lainalaskuri tai lainan lyhennystavat laskuri. Esimerkiksi lainalaskurissa voi valita lyhennystavan, korkojaksot ja lyhennysvälit sekä useita muita valintoja.

Katso myös:

Kaikki pankkiasiat.fi:n laskurit

Hyödylliset excel-kaavat korkolaskuille

Miten lainan korko lasketaan?