Annuiteettilainassa kuukausierät ovat samansuuruisia koronmääräytymisjakson aikana. Laina-aika on kiinteä. Annuiteettilainan pääoma lyhenee aluksi hitaammin ja koron osuus kuukausierästä on suurempi kuin loppuaikana, koska korkoa maksetaan etupainotteisesti laina-ajalla.

Yleensä annuiteettilaina on hieman kalliimpi korkokuluiltaan lainanottajalle, kuin tasalyhennyslaina mutta halvempi kuin tasaerälaina. Tasalyhennyslainassa maksuerän pääomaosuus pysyy aina samana. Tasaerälaina lasketaan muuten samoin kuin annuiteettilaina, mutta laina-aika joustaa. Näiden lisäksi muita lainanlyhennystapoja ovat bullet-laina ja balloon-laina.

annuiteettilainakuva.png

Esimerkkikuvasta voi nähdä, miten pääoman osuus maksuerästä kasvaa loppua kohden. Koron noustessa voimakkaasti, kasvaa myös maksuerä ja kuvan sininen lyhennyskuvaaja käyristyy voimakkaasti ylöspäin laina-ajan loppua kohden.

Annuiteettilainan erän laskeminen

Annuiteettilainan yksittäisen erän voi laskea kaavalla:

annuiteettikaava.png

Laina = lainamäärä, r = lainakorko ja n = maksuerien jäljellä oleva lukumäärä. Huomioi että jos r on vuosikorko, niin kuukausittaisissa maksuissa se on jaettava kuukausien määrällä eli kahdellatoista. Vastaavasti n on kerrottava kahdellatoista.

Esimerkki: Lainamäärä on 100 000, vuosikorko on 5 % ja laina-aika 10 vuotta. Kuukausikorko on siten 5 % / 12 = 0,42 % ja maksuerien määrä 10 x 12 = 120. Kuukausierä on siten 100 000 x ((1+ 0,42 %)^120 x 0,42 %) / ((1 + 0,42 %)^120 -1) = 1062,6 €. Pääomalyhennys olisi 100 000 / 120 = 833,3 ja korkoerä 1062,6 - 833,3 = 229,3.

Esimerkissä korko pysyi samana koko laina-ajan. Käytännössä koska viitekorko muuttuu korontarkistuspäivänä, muuttuu myös kuukausierä jotta laina-aika pysyy samana. Vuosikoron muuttumisen jälkeen esimerkkiä jatkettaisiin aivan samalla periaatteella, mutta uudella korolla lopulle lainan maksuajalle. Esimerkiksi vuoden jälkeen jos korko nousee 7 % tasolle, niin r olisi 7 % / 12 = 0,58 % ja n olisi 120-12 = 108.

Koko laina-ajan maksujen laskeminen on kätevintä tehdä taulukkolaskentaohjelmilla, kuten MS Excel tai Google Sheets. Pankkiasiat.fi:ssä on myös valmiina lainan lyhennystavat -laskuri, jolla voi vertailla vierekkäin useita eri lyhennystapoja, sekä lainalaskuri tarkempaan asuntolainakustannusten laskentaan.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.