Laskurit

 

 

Asumislaskurilla voi laskea omistusasumisen ja vuokra-asumisen kuluja ja vertailla kumpi tulee pitkällä aikavälillä kannattavaksi.

 

Asuntolainalaskurilla voi kätevästi ja kattavasti laskea lainan korkokustannuksia, lainapääoman kehittymistä ja kuukausieriä tiettynä hetkenä tai tulevaisuudessa, sekä paljon muuta.

 

Asunnon lainamäärälaskurilla saa arvion, paljonko uusi asunto voisi maksaa ja paljonko lainaa tarvitaan, kun kodin tulot ja menot tiedetään.

 

Autolainalaskurilla voi suunnitella autorahoituksen kustannuksia, laskea korkoja ja pääoman muutoksia useilla eri tavoilla.

 

Budjettilaskuri on kätevä työkalu oman talouden tulojen ja menojen seurantaan. Laskurilla voi suunnitella talouttaan, seurata kulutustaan ja määrittää paljonko haluaa säästää kuukausitasolla.

 

Diskonttolaskuri sopii rahamäärien ja rahavirtojen diskonttaamiseen. Laskuri näyttää erillisessä taulussa diskonttojen määrän, rahavirtaerät valitun diskonttovälin ja koron mukaan.

 

Eläkesäästölaskurilla voi suunnitella kätevästi pitkäaikaissäästämistä eläkeajan tuloja ja säästöjä sekä nykyisiä vaadittavia säästömääriä eläkeiän tavoitteiden toteuttamiseen.

 

Investointilaskurilla voi laskea useita erilaisia investointeihin vaikuttavia tekijöitä, kuten tuottovaateen, pääomakustannuksen, duraation ja sisäisen koron.

 

Korkolaskurilla voi laskea tarkasti lainan lyhennykset, korot ja muut kulut, efektiivisen koron sisältäen kaikki kulut ym. korkotiedot.

 

Korkoa korolle -laskuri sopii koronkoron vaikutusten laskemiseen joko nykyarvona, tulevaisuuden arvona tai vuosikoroksi muutettuna.

 

Lainan- ja omaisuudenjakolaskurilla voi jakaa esimerkiksi asuntolainan maksuerät kahdelle, jakaa omaisuus halutulla tavalla laina-ajan päätteeksi, tai kun sitä on vielä jäljellä.

 

Lainan lyhennystavat -laskurilla voi vertailla tasaerä-, tasalyhennys- ja annuiteettilainan eroja. Laskuri on tarkoitettu havainnollistamaan 5 eri lyhennystavan eroja.

 

Lisälainalaskurilla voi laskea, kuinka paljon uutta lainaa voi saada entisen lainan vakuusarvoa vastaan.

 

Opintolainalaskurilla voi laskea opintolainan kustannuksia kattavasti koko laina-ajalla aina nostosta viimeiseen lyhennykseen. Laskuri huomioi opintolainojen erityispiirteet.

 

Optiohintalaskurilla voi laskea osake- ja valuuttaoptioiden hintoja Black-Scholes ja Garman-Kohlhagen -malleilla. Malli laskee myös "kreikkalaiset" ja optioiden diluutiovaikutuksen.

 

Pankkien omat laskurit ovat käteviä pankkien tarjoamien asuntolainamäärien ja korkojen alustavaan laskemiseen. Voit myös arvostella laskurin.

 

Prosenttilaskurilla voi laskea prosenttilaskuja monella eri tapaa. Tulokset näkyvät myös havainnollisena lauseena.

 

Sijoitusasunto- ja kiinteistölaskuri laskee kiinteän sijoitusomaisuuden kuten sijoitusasuntojen tuotot ja seuraa myös sijoittajan omaisuuden arvonkehitystä.

 

Sijoituslaskurilla (tuottolaskuri) voi laskea arvopaperien ja tilisäästöjen tuottoja, korkoja ja kertyvien pääomien määrää tiettynä hetkenä tai tulevaisuudessa.

 

Sähkönkulutuslaskurilla voi laskea kodin tai mökin sähkölaitteiden kulutuksen tai hinnan, sekä akkusähköjärjestelmän tarvittavan kapasiteetin

 

Velkojen lyhennyslaskuri on kätevä työkalu useiden eri lainojen maksusuunnitelman tekoon, mikä voi säästää satoja tai tuhansia euroja sekä auttaa maksamaan lainat pois nopeammin.

 

Viivästyskorkolaskurilla voi laskea viivästyneiden lainaerien viivästyskorkolainmukaiset korkomaksut.

 

Valuutanvaihtolaskuri laskee valuutanvaihtamisen kustannukset, eikä se ole pelkkä valuuttamuunnin. Syötä todellinen ja välittäjän valuuttakurssi, jolloin laskuri laskee valuutanvaihdon  kaikki kustannukset.

 

Muita laskentapohjia:

Keskiarvot

Maksusuunnitelma

Normaalijakauma

Sijoitussalkun optimointi

Tuottojakauma