Diskonttolaskurilla voi laskea kätevästi rahamäärän diskontatun nykyarvon, rahavirtojen nykyarvon, diskonttojen määrät erittäin ja diskonttaustekijät. Laskuri havainnollistaa lisäksi kuviona kuinka eri diskonttokorot vaikuttavat rahamäärän arvoon suhteessa aikaan. 

Tavallisella diskonttolaskurilla voi diskontata rahasumman tulevaisuudesta suoraan nykyarvoksi, tai jaksotettuna maksutaulussa diskonttoerinä. Diskontatun kassavirran välilehdellä voi laskea säännöllisten rahavirtaerien diskonttausta, jollaista on vaikkapa yritysarvon laskenta vapaasta kassavirrasta.

Laskurin eri kohdat ovat kommentoituja, mikä auttaa tietojen syöttämisessä.

Laskurin voi ladata ao. linkistä (excel).

 

Lataa diskonttolaskuri

 

Lyhyt esimerkkikuva laskurista:

diskonttolaskuri.png