Diskontattu kassavirta

Kassavirtojen diskonttaus tarkoittaa tulevaisuudessa saatavien rahavirtaerien diskonttausta tietyllä diskonttokorolla. Kassavirtojen diskonttausmenetelmä (discounted cash flow), monesti lyhennettynä DCF-menetelmä, on kansainvälisesti yrityksen arvonmäärityksessä laajasti käytetty tietty menetelmä. Menetelmällä määritetään käytännössä osakeyhtiön osakkeen arvo, esimerkiksi yrityksen ostoa tai osakkeen arvonmääritystä varten.

Arvon laskemista varten tarvitaan tietoa yrityksen menneistä kassavirroista ja arvioiduista tulevista kassavirroista, kummastakin mieluiten 4-5 vuoden ajalta. Tulevaisuuden kassavirtojen arvioinnissa on katsottava myös yrityksen dcf.pngmahdollisuuksia kasvattaa kassavirtoja. Kassavirtojen diskonttausta voidaan käyttää laajasti erilaisten rahavirtojen diskonttauksessa, eikä sen tarvitse välttämättä liittyä yrityksen arvonmääritykseen.

Kassavirran diskonttaus nykyhetkeen tarkoittaa tulevaisuudessa saatavien kassavirtojen arvon laskemista nykyhetkellä. Kassavirrat, tai rahavirrat diskontataan, koska tulevaisuuteen liittyy aina enemmän epävarmuuksia mitä nykyhetkeen. Mitä kauempaa rahavirtaerä joudutaan diskonttaamaan, sitä alhaisempi on sen nykyarvo ja sitä suurempi diskonton määrä. Vaikutus kasvaa suhteessa diskonttokorkoon ja aikajakson pituuteen, jotka huomioidaan diskonttotekijässä. Sijoittajat vaativat tuottoa ottamaansa riskiä vastaan, eli kompensoivat suurempaa epävarmuutta vaatimalla suurempaa tuottoa. Vastaavasti diskonttauksessa sijoittajat vaativat hyvitystä siitä, että rahamäärä saadaan tulevaisuudessa eikä se ole heti käytettävissä sijoittamiseen.

Kassavirtoja voi diskontata esim. pankkiasiat.fi:n diskonttolaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.