Takaus on yksi muoto lainan vakuuksista ja se kannattaakin erottaa reaalivakuuksista. Takaus tarkoittaa sitoumusta lainan takaisinmaksusta, jos alkuperäinen velallinen on maksukyvytön. Takaus voi olla annettu osalle lainasta, tai koko lainalle. Takauksen voi antaa yksityishenkilö, valtio tai yritys.

Henkilötakauksia käytetään tavallisimmin lähiomaisen asuntolainojen tai joidenkin pienyrityslainojen takauksena. Valtio voi toimia takaajana opintolainoissa, asuntolainoissa, tai ASP-asuntolainoissa jolloin puhutaan korkotukilainasta. Pankilta voi ostaa omatakauksen, joka takaa osan asuntolainasta, jos reaalivakuus ja omarahoitusosuus eivät vielä riitä lainan vakuudeksi.

Takaus on sitoumus, jonka muotoa säätelee laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Takauksen tarkoitus on jakaa tai siirtää riskiä pois velkojalta.

Takauksen tyyppi

Takauksen tyypillä viitataan useimmiten sen oikeudelliseen asemaan, eli omavelkaisuuteen tai toissijaisuuteen. Tyyppi voi viitata myös takaustuotteeseen, kuten omatakaukseen tai valtiontakaukseen tai sen käyttötarkoitukseen kuten täytetakaukseen tai vastatakaukseen.

Takaus on myös hyvä erottaa takuusta, vaikka periaate on lähes sama. Takaus on kuitenkin lakiperusteisesti määrämuotoisempi kuin takuu, joka taas voi olla vapaampi sopimusmuodoltaan tai sisällöltään ja toimia enemmän vakuutuksen kaltaisesti.

Jaettu takausvastuu

Jos takaajia on useampia, niin ne jaetaan sopimuksellisesti 3 päätyyppiin:

  1. Yhteisvastuullinen takaus, eli saatavia voidaan periä täysimääräisesti keneltä tahansa takaajista
  2. Osuuksien mukaista vastuuta, eli jokainen vastaa osuudestaan tasapuolisesti
  3. Sovittujen osuuksien mukaiset vastuut, jotka voivat vastata esim. trancheja

Takaajilla on myös keskinäinen takautumisoikeus, joka menee osuuksien mukaisesti.

Takauksista voi lukea lisää artikkelista takaus lainan vakuutena.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.