Maksukyvyttömyys

Maksukyvyttömyys tarkoittaa, ettei sopimusosapuoli kykene maksamaan, tai ei halua maksaa sopimuksellisia velvoitteitaan. Sopimuksellinen velvoite tarkoitta luotoissa, ettei eräpäivän ylittävä maksuerä saavu luotonantajalle määrätyssä ajassa. Kuitenkin maksukyvyttömyydelle on usein tietyt määritelmät. Maksuviive voi esiintyä ennen maksukyvyttömyyden julistamista, jolloin luottoerä on mahdollista maksaa ennen maksukyvyttömyystä johtuvia oikeudellisia perintä- tai järjestelyseurauksia. Maksukyvyttömyys on siten määritelmällinen tai sopimuksellinen asia, eikä useimmiten seuraa heti eräpäivän jälkeen.

Maksukyvyttömyyden esimerkkejä:

  • Kuluttajalainan, kuten asuntolainan maksuerä on erääntynyt maksamattomana. Viivästyksestä peritään kuluja, jolloin on maksettava esim. viivästyskorko. Jos viivästys maksetaan tietyssä ajassa, usein lyhyen neuvottelun tuloksena, ei oikeudellisia seurauksia tule maksettavaksi viivästysveloitusten lisäksi. Jos lainamaksuja ei kyetä maksamaan määrätyn viiveajan jälkeenkään, on seurauksena oikeusperusteinen perintä, jolloin mahdolliset vakuudet realisoidaan ensisijaisen lainanantajan lukuun.
  • Yrityslainan viive ennen maksukyvyttömyyden julistamista voi aiheuttaa ns. teknisen maksukyvyttömyyden, eli kovenanttirikon. Tämä riippuu kuitenkin, onko kovenantteja sovittu lainaehdoissa. Yrityslainoissa on usein tervehtymisaika, eli jolloin käytännössä normaaliin maksuohjelmaan on mahdollista palata vaikeuksien jälkeen esim. neuvottelujen tai waiver-pyynnön kautta. Jos neuvottelut eivät tuota toivottua tulosta ja määräaika on ummessa, on maksukyvyttömyys vahvistettu, jolloin seurauksena on perintätoimet velkojien lukuun.
  • Valtion maksukyvyttömyys on yrityksen maksukyvyttömyyden kaltainen, mutta valtion maksukyvyttömyystapahtumaa ei selvitetä valtion oman oikeuskäytännön mukaisesti. Valtion maksukyvyttömyydessä seuraukset ovat väljempiä tai epämääräisempiä, jolloin esim. korkoa tai takaisimaksuaikaa järjestetään arvioitua maksukykyä vastaavaksi. Valtio ei voi kuitenkaan käytännössä tehdä mitä haluaa takaisinmaksun suhteen, sillä toimien uskottavuus vaikuttaa tulevan rahoituksen saatavuuteen ja siten tuleviin investointimahdollisuuksiin tai kaupankäyntimahdollisuuksiin kansainvälisillä markkinoilla.

Maksukyvyttömyydelle on erilaisia määritelmiä, mikä vaikeuttaa sen tulkintaa. Yleisesti kansainvälisessä rahoituksessa maksukyvyttömyyden julistaminen seuraa viimeistään 90 päivän maksuviiveen jälkeen, mutta eri määritelmistä johtuen aika voi olla erilainen. 90 päivää on pankeilla raja, jolloin saatava on määriteltävä viimeistään ongelmasaamiseksi, kun lyhennyksiä eikä korkoja ole suoritettu.

Maksukyvyttömyys voi olla joskus myös valinta, jolloin maksukyvytön katsoo, että maksukyvyttömyyden julistus on edullisempaa, kuin järjestelyt maksujen suorittamiseksi vaikka se olisikin mahdollista. Tällöin kyseessä on strateginen maksukyvyttömyys.

Maksukyvyttömyyden uhan määritys liittyy keskeisesti rahoittajien arvioimaan asiakkaan luottoriskiin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | å | ä

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.

Tilaa syöte RSS - Maksukyvyttömyys