Maksukyvyttömyys tarkoittaa, ettei sopimusosapuoli kykene maksamaan, tai ei halua maksaa sopimuksellisia velvoitteitaan. Luotoissa sopimuksellinen velvoite tarkoittaa, ettei maksuerä (korko + lyhennys) saavu luotonantajalle eräpäivään mennessä.

Maksukyvyttömyydelle on usein tietyt määritelmät. Maksuviive voi esiintyä ennen maksukyvyttömyyden julistamista, jolloin viivästynyt maksuerä on mahdollista maksaa ennen maksukyvyttömyydestä johtuvia oikeudellisia perintä- tai järjestelyseurauksia. Lakiperusteinen maksukyvyttömyys ei seuraa heti eräpäivän jälkeen, vaikka henkilö olisikin tosiasiallisesti maksukyvytön.

Maksukyvyttömyyden esimerkkejä:

  • Kuluttajalainan, kuten asuntolainan maksuerä on erääntynyt maksamattomana. Viivästyksestä laskutetaan kuluja, kuten viivästyskorko ja perintäkuluja. Jos viivästys maksetaan tietyssä ajassa, usein lyhyen neuvottelun tuloksena, ei oikeudellisia seurauksia tule maksettavaksi viivästysveloitusten lisäksi. Jos lainamaksuja ei kyetä maksamaan määrätyn viiveajan jälkeenkään, on seurauksena oikeusperusteinen perintä, jolloin mahdolliset vakuudet realisoidaan ensisijaisen lainanantajan lukuun.
  • Yrityslainan viive ennen maksukyvyttömyyden julistamista voi aiheuttaa niin sanotun teknisen maksukyvyttömyyden, eli kovenanttirikon tai tahattoman viiveen. Tämä riippuu kuitenkin, onko kovenantteja sovittu lainaehdoissa. Yrityslainoissa on usein tervehtymisaika, jolloin käytännössä normaaliin maksuohjelmaan on mahdollista palata viiveen jälkeen esim. neuvottelujen tai waiver-pyynnön kautta. Jos neuvottelut eivät tuota toivottua tulosta ja määräaika on ummessa, on maksukyvyttömyys vahvistettu, jolloin seurauksena on perintätoimet velkojien lukuun.
  • Valtion maksukyvyttömyys on yrityksen maksukyvyttömyyden kaltainen, mutta valtion maksukyvyttömyystapahtumaa ei selvitetä valtion oman oikeuskäytännön mukaisesti. Valtion maksukyvyttömyydessä seuraukset ovat väljempiä tai epämääräisempiä, jolloin esim. korkoa tai takaisimaksuaikaa järjestetään arvioitua maksukykyä vastaavaksi. Valtio ei voi kuitenkaan käytännössä tehdä mitä haluaa takaisinmaksun suhteen, sillä toimien uskottavuus vaikuttaa tulevan rahoituksen saatavuuteen ja siten tuleviin investointimahdollisuuksiin tai kaupankäyntimahdollisuuksiin kansainvälisillä markkinoilla.

Maksukyvyttömyydelle on erilaisia määritelmiä, mikä vaikeuttaa sen tulkintaa. Yleisesti maksukyvyttömyyden julistaminen seuraa 90-180 päivän maksuviiveen alkamisen jälkeen. Pankeilla saatavan maksukyvyttömyyden määritelmä on EBA:n ohjeistuksen mukaan 90 päivää viiveen alusta, jolloin saatava olisi viimeistään määriteltävä ongelmasaamiseksi.

Maksukyvyttömyys voi olla joskus myös valinta, jolloin maksukyvytön katsoo, että maksukyvyttömyyden julistus on edullisempaa, kuin järjestelyt maksujen suorittamiseksi vaikka se olisikin mahdollista. Tällöin kyseessä on strateginen maksukyvyttömyys.

Maksukyvyttömyystodennäköisyyden määritys liittyy keskeisesti rahoittajien arvioimaan asiakkaan luottoriskiin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.