Efektiivinen tuotto on vastaava käsite kuin efektiivinen korko, mutta efektiivinen tuotto sisältää korkoa korolle -vaikutuksen jota ei peritä lainoista. Efektiivinen tuotto tarkoittaa sijoitusajalla saatavaa tuottoa, kun siitä on mahdollisesti vähennetty tuoton hankkimiseen liittyvät pakolliset kulut, tai tuotto lasketaan muulle ajalle kuin vuodelle. Nimellinen tuotto sisältää vain yhdelle pääomajaksolle ansaitun tulon.

Vuosituottoa vastaavaa efektiivistä tuottoa voi sanoa myös korkoa korolle vuosituotoksi (Compound Annual Growth Rate, CAGR), joka vastaa geometrisen keskiarvon laskentaa. Efektiivisen tuoton käsite on tärkeä sijoittamisessa, sillä se helpottaa eri sijoitusvaihtoehtojen todellisen tuoton vertailua.

Efektiivinen vuosituotto voidaan laskea kaavalla:

efekttuottokaava.png

Kaava 1 muuntaa toteutuneen sijoituksen tuoton pitoajan päivien mukaisesti vuosituotoksi. Ostohinnan O ja myyntihinnan M erotus on pitoajan tuotto euroina, joka jaetaan ostohinnalla jotta saadaan tuotto. Kaava 2 on efektiivisen tuoton yleinen kaava, missä k on nimellinen vuosituotto ja n korkojaksojen määrä vuodessa.

Efektiivinen tuotto sisältää koronkoron vaikutuksen ilmoitetun nimelliskoron ja mahdollisten kulujen lisäksi.

  • Esimerkiksi 100 euron sijoituksen pitoaika on ollut 180 päivää, jona aikana saatiin 20 euroa tuottoa. Kaavan 1 mukaan: (1+ 20 / 100 )^(365 / 180) -1 = 0,447 eli efektiivinen vuosituotto 44,7 %.

  • Efektiivinen vuosituotto päiväperusteisti laskettuna kaavan 2 mukaan 10 % nimellistuotolla: (1 + 10 % / 365)^365 = 0,105 tai 10,5 %.

  • Sijoituksen arvonkasvu voi koostua osakkeen arvonnoususta ja osinkotuotosta. Tämä lasketaan samoin, eli pääoma kasvaa osingon verran, jolle saadaan lisää arvonnousua jne.

Mitä enemmän korkojaksoja (tai "tuotonlaskentavälejä") efektiivinen tuotto sisältää, sitä suuremmaksi tulee efektiivinen vuosituotto jatkuvan laskennan rajaan asti.

Lainat ja rahoitusmarkkinainstrumenttien hinnat lasketaan yksinkertaisen koron periaatteen mukaan.

Käytännössä esimerkiksi osakesijoittamisessa tuottoa voidaan ansaita päivittäistasolla, kun taas velkakirjasijoittaja saa tuoton kerran tai kahdesti vuodessa vain pääomalle. Olipa sijoituskohde mikä tahansa, niin efektiivinen tuotto laskee arvomuutoksen sijoituksen alusta sijoituksen loppuun, sisältäen mahdolliset kulut matkalla. Eri sijoituskohteiden vertailu muuttuu helpommaksi efektiivistä tuottoa käytettäessä.

Lue lisää artikkelista sijoituksen tuoton laskeminen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.