Efektiivinen tuotto

Efektiivinen tuotto on vastaava käsite kuin efektiivinen korko, mutta efektiivinen tuotto sisältää korkoa korolle -vaikutuksen jota ei saa periä lainoista. Efektiivinen tuotto, tai korkotuotto tarkoittaa sijoitusajalla saatavaa tuottoa, kun siitä on mahdollisesti vähennetty tuoton hankkimiseen liittyvät pakolliset kulut, tai tuotto lasketaan muulle ajalle kuin vuodelle. Nimellinen tuotto sisältää vain yhdelle pääomajaksolle ansaitun tulon.

Vuosituottoa vastaava efektiivinen tuotto on täsmällisemmin efektiivinen vuosituotto. Efektiivisen tuoton käsite on tärkeä sijoittamisessa, sillä se helpottaa eri sijoitusvaihtoehtojen todellisen tuoton vertailua.

Efektiivinen tuotto sisältää koronkoron ilmoitetun nimelliskoron ja mahdollisten kulujen lisäksi.

  • Esimerkiksi 100 euron sijoitukselle saadaan vuodessa 10 % korkotuotto 2 vuoden ajan, jolloin 1. vuoden tuotto on 10 % x 100 € = 10 € ja 2. vuoden tuotto 10 % x 110 € = 11 €, eli kokonaistuotto on efektiivisesti 21 % ((10 + 11) / 100 x 100). Efektiivinen vuosituotto olisi 10,5 % ((10+11) / 100) / 2 x 100).

  • Efektiivinen vuosituotto päiväperusteisti laskettuna ( 1 + 10 % / 365 ) ^365 = 10,52 %, eli 1. vuoden tuotto olisi 10,52 % x 100 = 10,5 € jne.

  • Sijoituksen arvonkasvu voi koostua osakkeen arvonnoususta ja osinkotuotosta. Tämä lasketaan samoin, eli pääoma kasvaa osingon verran, jolle saadaan lisää arvonnousua jne.

Mitä enemmän korkojaksoja (tai "tuotonlaskentavälejä") efektiivinen tuotto sisältää, sitä suuremmaksi tulee efektiivinen vuosituotto jatkuvan laskennan rajaan asti.

Käytännössä esimerkiksi osakesijoittamisessa tuottoa voidaan ansaita päivittäistasolla, kun taas velkakirjasijoittaja saa tuoton kerran tai kahdesti vuodessa vain pääomalle. Olipa sijoituskohde mikä tahansa, niin efektiivinen tuotto laskee arvomuutoksen sijoituksen alusta sijoituksen loppuun, sisältäen mahdolliset kulut matkalla. Eri sijoituskohteiden vertailu muuttuu helpommaksi efektiivistä tuottoa käytettäessä.

Lue lisää artikkelista sijoituksen tuoton laskeminen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.