Tuotto

Tuotto on tietyn aikajakson pituudelle ilmaistu tulo, joka ansaitaan sijoitetulle pääomalle. Se voidaan ilmaista euromääränä ja prosenttina, vaikka jälkimmäistä käytetään useimmin koska se on vertailukelpoisempi. Tuotto voi realisoitua positiivisena tai negatiivisena.

Esimerkiksi 100 € sijoitukselle saadaan 10 euron tulo vuoden aikana. Tuotto on siten 10 / 100 * 100 = 10 %.

Tuottoa voidaan saada yhdestä tulolähteestä tai useammasta, jolloin sijoituksen kokonaistuotto voi koostua esimerkiksi sijoituksen arvonnoususta ja osinkotuotosta.

Useammasta osasta koostuva tuotto, tai tuotolle ansaittava uusi tuotto voidaan laskea efektiivisenä tuottona koko sijoitusajalle tuoton ansaintavälin mukaan.

Jos edellisen esimerkin sijoituksen toisena vuonna saadaan ylimääräinen osinko 10 %, olisi kokonaistuotto efektiivisesti (1 + 10 %)^2 – 1 = 21 %. Efektiivinen vuosituotto olisi (1 + 10 %/2)^2 – 1 = 10,25 %.

Eli nimellinen tuotto ja efektiivinen tuotto eroavat käytännössä siten, että efektiivisessä tuotossa huomioidaan korkoa korolle -vaikutus. Siinä voidaan huomioida myös kuluja, kuten kaupankäyntipalkkioita.

Mihin tuottoa tarvitaan?

Tuoton käsitettä käytetään perusmuodossa mittaamaan sijoituksen tai investoinnin voitollisuutta, mutta sitä voidaan käyttää monin eri tavoin, esimerkiksi tehokkuusmittarina kuten ROI.

Kannattavuuslaskelmiin perustuen sijoitukselle voidaan asettaa tuottovaatimus, jonka pitää ylittyä, jotta sijoitus hyväksytään. Tällainen raja on esimerkiksi sisäinen korko.

Sijoituspäätöksiä voidaan tehdä myös odotetun tuoton mukaan, esimerkiksi CAPM-malliin perustuen.

Tuottolaskuja voi kokeilla tuottolaskurilla.

Tuoton laskemisesta voi lukea lisää artikkelista sijoituksen tuoton laskeminen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.