Sijoitetun pääoman tuotto

Sijoitetun pääoman tuotto (return on on investment, ROI) on yksi yleisimmistä pääomatuoton mittareista kuten ROC, ROA ja ROE. Sijoitetun pääoman tuotto mittaa nimensä mukaan tuottoa sijoitetulle pääomalle.

roi.pngSijoitetun pääoman tuottoa voi käyttää laajasti eri tarkoituksiin, kuten yksittäiselle sijoitukselle tai yrityksen kannattavuuden arviointiin.

  • Esimerkki: Sijoittaja ostaa osakkeen 100 eurolla ja myy 110 eurolla. Siten tuotto on (110 / 100 – 1) *100 = 10 %, eli sijoitetun pääoman tuotto.
  • Esimerkki: Yrityksen nettotulos on miljoona euroa. Yritykseen sijoitettu oma pääoma on 2 miljoonaa euroa ja korollinen velkapääoma 3 miljoonaa euroa. Siten yrityksen ROI on 1 / (2 + 3) x 100 = 20 %.

Sijoitettu pääoma voi olla siis joko omia varoja, velkaa tai molempia, jota käytetään tuoton ansaitsemisessa. Huomaa, että tässä mittarissa velka on ainoastaan velkasijoittajan velkapääomaa, eli korollista velkaa eikä siten sisällä yrityksen korotonta velkaa.

Sijoitetun pääoman tuoton voisi laskea myös efektiivisenä tuottona, eli jos halutaan huomioida tarkka sijoitusaika ja mahdollisia muita kuluja.

Sijoitetun pääoman tuotto on hyödyllinen erityisesti, kun verrataan eri sijoitusten tuottoja toisiinsa. Hyvänä sijoitetun pääoman tuottona pidetään vähintään 15 % tuottoa ja heikkona alle 5 % tuottoa.

Sijoitetun pääoman tuottoa tai pääoman tuottoa voi verrata myös pääomakustannukseen, esim. WACC-mittariin, joka toimii vähimmäistuottovaateena.

Sijoitetun pääoman tuoton voi laskea esimerkiksi pankkiasiat.fi:n investointilaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.