Oman pääoman tuotto (return on equity, ROE) ilmaisee, minka verran yhtiön omalla pääomalla ansaitaan tuottoa. Periaate on sama sijoittajan tuottossa, kun sijoitetaan esimerkiksi osakemarkkinoille ja ansaitaan tuottoa sijoitetulle pääomalle, vähentäen kulut. Oman pääoman tuottoa voi verrata myös sijoittajan tuottovaateeseen.

Yhtiön oma pääoma on yhtä kuin tasesumma vähennettynä yhtiön kaikilla veloilla. ROE lasketaan jakamalla yhtiön nettotulos omalla pääomalla. Nettotuloksen ansaitsemiseen on käytetty myös velkapääomaa, mutta yhtiön omistavat sen oman pääoman haltijat. Pääoman tuotto -tunnusluku huomioi myös velkapääoman.

  • Esimerkki: Yhtiön taseessa on 1000 € omaa pääomaa. Yhtiön koko vuoden nettotulos on 100 €, joten oman pääoman tuotto on 100 / 1000 * 100 = 10 %.

Oman pääoman tuotto kertoo miten tehokkaasti yhtiö käyttää omistajien pääomaa. Sitä verrataan yleensä muiden saman toimialan yhtiöiden vastaavaan lukuun, eikä se ole ongelmaton mittari.

Oman pääoman tuottoa vääristävät suuret osingot, osakeannit ja osakkeiden takaisinostot, joten näiden olemassaolo voi tarkoittaa, että ROE voi antaa puutteellisen kuvan oman pääoman käytön tehokkuudesta.

Jos omaa pääomaa on vain vähän nettotulokseen nähden, niin ROE on korkea. Tämä on periaatteessa hyvä asia, jos velkaa ei ole tai sitä on vähän. Mutta jos velkaa on erittäin paljon omaan pääomaan nähden ja ROE on korkea, on se myös indikaatio korkeasta riskistä.

Normaalin toiminnan puitteissa ROE on hyvä, jos se on yli 15 % ja heikko jos se on alle 10 %.

Muita samankaltaisia pääoman tuottomittareita ovat ROC, ROI ja ROA.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.