Kokonaispääoman tuotto (return on assets, ROA) on yritysrahoituksessa tehokkuusmittari, joka mittaa yrityksen tuottoa kaikelle pääomalle, eli tasepääomalle. Se kertoo, miten tehokkaasti yhtiön johto kykenee käyttämään yhtiön tasetta.

  • Esimerkki: Yhtiön nettotulos on 50 000 euroa ja yhtiön keskimääräinen tase kahdelta viime vuodelta on 1 000 000 euroa. Siten ROA on 50 000 / 1 000 000 *100 = 5 %.

Kokonaispääoman tuottoa kannattaa verrata saman toimialan yrityksiin samalla aikajaksolla. Esimerkiksi pankeilla ROA toimii huonosti verrattuna muihin yrityksiin, koska tase on lainamyönnöstä johtuen tavallisesti selvästi suurempi, vaikka nettotulos olisikin vastaava.

Muita samankaltaisia mittareita pääoman tuotolle ovat ROI, ROE ja ROC.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.