Nettotulos

Tuloslaskelman nettotulos on yksi yrityksen kannattavuuden mittareista, kuten käyttökate ja liiketulos. Lisäksi nettotulosta tarvitaan monissa muissa tunnusluvuissa tai sijoittamiseen liittyvissä laskelmissa, kuten osakekohtaisessa tuotossa (EPS) tai pääoman tuotossa. Nettotulos on liiketoiminnan varsinainen viivan alle jäävä tulos, mikä jää yrityksen omistajille.

Nettotuloksen laskenta

Nettotulos voidaan ilmoittaa sellaisenaan summana, tai liikevaihdon suhdelukuna kuten muutkin vastaavat kannattavuuden tunnusluvut.

Nettotulos = Liikevaihto - Operatiiviset kulut - Poistot ja arvonalennukset - Rahoituskulut - Verot

Nettotulos-% = Nettotulos / Liikevaihto x 100

Yrityksen itse ilmoittamaan nettotulokseen kannattaa joskus suhtautua varauksella, sillä yritys voi sisällyttää siihen eriä, jotka vääristävät tulosta. Tuloslaskelmasta nettotulosta ja liikevaihtoa pidetään erinä, joita manipuloidaan kenties eniten kirjanpidollisilla keinoilla. Siksi nettotulos kannattaa laskea mahdollisuuksien mukaan itse, samalla kuin muut tunnusluvut ja tarvittaessa hoitaa oikaisut.

tuloslaskelmaesimerkki.png

Nettotuloksen käyttäminen

Nettotulos-% käy myös eri toimialojen välisten yritysten vertailuun muita katelukuja paremmin, sillä nettotulos kertoo paljonko koko liiketoiminnasta jää jäljelle myös velanhoidon ja verojen jälkeen. Nettotulosta käytetään monissa sijoittamiseen liittyvissä tunnusluvuissa, kuten ROI ja ROE, tai EPS ja P/E, vaikka jälkimmäisistä vähennetään yleensä vielä vähemmistöosuus.

Myös yrityksen kassavirtalaskelma ilmoitetaan yleensä alkaen nettotuloksesta, eli johon lisätään takaisin poistot ja muut ei-rahamääräiset laskennalliset erät, sekä huomioidaan käyttöpääoman muutos. Näin nettotuloksesta päästään kassavirtapohjaisiin tunnuslukuihin, kuten nettokassavirtaan tai vapaaseen kassavirtaan.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.