Sairausvakuutus

Sairausvakuutus on henkilövakuutus, joka suojaa henkilöä sairaudesta aiheutuvien hoitokulujen varalle. Sairausvakuutus on lakisääteinen sosiaalitukijärjestelmään kuuluva vakuutus (joka vähennetään palkkatuloista), mutta se voi olla myös vapaaehtoinen henkilön itse ottama vakuutus, jolloin se täydentää ja laajentaa lakisääteistä sairausturvaa. Tällöin sairausvakuutuksen kattavuus riippuu vakuutuksenmyöntäjästä, mutta yleisimmin se sisältää vakavan sairauden tai vamman vaatiman hoidon, kuten yksityisen lääkärin palkkiot, fysikaalisen hoidon ja reseptilääkkeet ym.

Sairausvakuutus voi korvata myös ansionmenetystä, jos työkyky alenee hetkellisesti tai pysyvästi. Sairausvakuutus voi olla oma itsenäinen vakuutuksensa, tai sisältyä suurempaan vakuutuskokonaisuuteen kuten esimerkiksi tapaturma- ja sairausvakuutukseen nämä sisältyvät monesti yhdessä myös matkavakuutukseen joko osittain tai kokonaan.

Henkilövakuutuksista saa monesti vakuutusyhtiöstä riippuen keskittäjäalennuksia, jos muitakin sopivia vakuutuksia on useampia.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.