Vakuutusten päätyyppejä ovat vahinkovakuutukset ja henkilövakuutukset, joihin kumpaankin kuuluu lukuisia erilaisia yksityiskohtaisia vakuutuksia. Henkilövakuutuksia ovat esim. henki-, sairaus- ja eläkevakuutukset. Aina raja vahinko- ja henkilövakuutuksen välillä ei ole selvä, sillä esim. matkavakuutukseen voi kuulua sairaus-, tapaturma- ja matkatavaravahingot valinnasta riippuen.

Vakuutuksenottajan tulisi tiedostaa mitä ja milloin vakuutus korvaa ja millä perusteella. Henkilövakuutuksessa otetaan pitkäkestoisempaa varautuvaa turvaa jotakin mahdollista varten, kun vahinkovakuutuksessa otetaan enemmänkin turvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon varalle, kuten matkavakuutuksessa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.