Äkillinen vahinko

Äkillisen vahingon vaara on usein vakuutusten ottamisen peruste ja myös korvausperuste. Vakuutusyhtiöt käyttävät yleisesti käsitettä "äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko", jolla tarkoitetaan että nopeasti ja ilman ennakko-oireita tapahtunut vahinko korvataan, mikäli sitä ei olisi voitu välttää omalla huolellisuudella ja ennakoinnilla. Vakuutusyhtiö arvioi sitä esim. elämänkokemuksen, tapahtumakulun ja henkilön toiminnan perusteella. Korvaus tapahtuu vahingon syyn, eikä seurauksen perusteella. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöt luettelevat syitä joiden perusteella vakuutuskorvaus voidaan maksaa, esim. äkillinen ja ennalta arvaamaton palovahinko, varkaus, hirvikolari jne. Vahingon syy muodostaa lähtökohdan arvioida esim. tapahtumakulun mukaan, voiko vahinko olla "äkillinen ja ennalta-arvaamaton".

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.