Talletusuoja suojaa tallettajien varoja pankkiriskin toteutumisen varalta, mutta tiettyyn rajaan asti. Raja on suomessa 100 000 €, mikä on yleisin raja EU maissa. Pankkien on kuuluttava talletussuojajärjestelmään, jota valvoo EU:n kriisinratkaisumekanismiin kuuluva Rahoitusvakausvirasto.

EU- ja ETA-maiden talletusuojaa ohjaa talletussuojadirektiivi. Ulkomaisten pankkien tytäryhtiöt kuuluvat pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmään. Esimerkiksi jos Suomessa toimii ruotsalainen pankki, kuuluuvat sinne talletetut varat Ruotsin talletusjärjestelmän piiriin (jota ohjaa tässä tapauksessa sama direktiivi).

Talletussuojat ovat pankkien yhteisvastuuta johon niiden on kuuluttava, eikä talletettuja varoja takaa valtio. Talletussuoja on olemassa sitä varten, ettei normaalilla pientallettajalla katsota olevan edellytyksiä arvioida pankkiriskejä.

Talletussuoja antaa suojan 100 000 euroon asti yhdessä pankissa, riippumatta tilien määrästä. Talletussuojan piiriin kuuluvat normaalit talletustilit kuten käyttötili ja säästötili, sekä lisäksi määräaikaistalletukset, ASP-tilit PS-tilit ja tietyt asiakasvaratilit. Sijoitustilit ja osakesäästötilit eivät esimerkiksi kuulu talletussuojan piiriin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.