Lainakatto

Lainakatto tarkoittaa myönnettävää maksimilainamäärää kohteen arvon tai vakuusarvon perusteella. Esimerkiksi jos asuntolainan lainakatto olisi 90 %, asunnon vakuusarvo 80 % ja asunnon ostohinta 100 000 €, niin lainakatto vakuus huomioiden olisi 80 % x 90 % x 100 000 € = 72 000 € mikä olisi lainan maksimäärä. Omarahoitusosuus olisi silloin 28 % eli 100 000 € - 72 000 € = 28 000 €.

Yksinkertaisempi mittari on lainoitusaste, joka mittaa velan osuutta kohteen arvoon nähden suhdelukuna. Silloin lainakatto asetettaisiin vain tämän suhdeluvun perusteella. Asuntolainoissa vakuusarvo yleensä kuitenkin huomioidaan.

Lainakatto voidaan laskea myös kiinteänä kattohintana, jolloin lopullinen lainamäärä asettuu nollan ja kattohinnan välille jollain muulla perusteella.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.