Diskonttokorko tarkoittaa alennuskorkoa, eli korkoa jolla tulevaisuuden rahavirrat muunnetaan vastaamaan niiden nykyarvoa. Diskonttaamisella korkovaikutus lasketaan käänteisesti sijoitustuottojen laskentaan nähden. Siten samalla tuotolla sijoitetun pääoman määrä tulevaisuudessa on nykyhetkeen diskontattuna alkuperäisen pääoman suuruinen. Diskonttokorkoa tarvitaan esimerkiksi investointien kannattavuuslaskentaan.

Diskonttokoron voi ajatella viivehyvityksenä siitä hyvästä, että pääoma ei ole välittömästi käytössä. Siten diskonttokoron osoittaman alennuksen olisi vastattava summaa, joka voitaisiin saada sijoittamalla se nykyhetkessä tuottavasti.

Diskonttokoron laskeminen

Diskonttokorko kuvastaa rahan aika-arvoa, eli rahan tulisi tuottaa lisää rahaa ajan kuluessa. Tulevaisuuden rahamäärä on arvoltaan alhaisempi kun nykyhetken rahamäärä. Mitä suurempi diskonttokorko, sitä alhaisempi on tulevan arvon nykyarvo ja päinvastoin.

Diskonttokoron voi ratkaista kaavalla:

diskonttokorkokaava.png

TA = tuleva arvo, NA = nykyarvo, n = vuosien määrä. Esimerkiksi tuleva arvo 1200, nykyarvo 1000 ja aikajakso 5 vuotta.

Diskonttokorko = (1200 / 1000)^(1/5) = 0,037 tai 3,7 %.

Diskonttokorko voidaan kääntää diskonttotekijäksi, jolla lasketaan nettonykyarvo  nykyarvon sijaan. Diskontatun kassavirran menetelmässä tulevat rahavirtaerät diskontataan nykyhetkeen valitulla diskonttokorolla tai kerrotaan diskonttotekijällä.

diskonttokorot.pngKoska korko heijastaa rahamäärän saantiin liittyviä riskejä, muuttuu myös diskonttokorko riskin mukaan. Mitä enemmän epävarmuutta liittyy tulevaisuuden rahamäärän saantiin, sitä suurempaa tuottoa vaaditaan kattamaan ajan tuomaa riskiä.

Diskonttokoron määritys on tärkeä komponentti sijoitusten arvonmäärityksessä ja hinnoittelussa riskineutraalisuuden kautta. Diskonttokoron pitäisi kuvata tuottavasti sijoitetun rahan vaihtoehtoiskustannusta.

Oikean diskonttokoron määritys ei ole välttämättä helppoa, sillä riskin ennakoiminen tulevaisuuteen on usein hankalaa. Yritysrahoituksessa diskonttokorko asetetaan yleensä vastaamaan yrityksen pääomakustannusta, eli esim. velan korkoa, oman pääoman tuottovaatimusta tai näiden yhdistettyä pääomakustannusta (WACC).

Diskonttolaskelmia voi tehdä esimerkiksi pankkiasiat.fi:n diskonttolaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.