Diskonttokorko

Diskonttokorko tarkoittaa alennuskorkoa, eli korkovaikutus lasketaan käänteisesti toisin kuin sijoitustuottojen laskennassa. Diskonttokorkona voidaan käyttää normaalia tai odotettua korkoprosenttia, eli sama prosentti jolla lasketaan sijoituksen tuotto, toimii myös diskonttokorkona. Siten tuoton tapaan voidaan laskea samalla korolla myös diskontto, eli alennuksen määrä. Diskonttokorko on tärkein nykyarvoon vaikuttava tekijä diskonttauksessa.

diskonttokorot.pngKoska koron määrän tulisi heijastaa rahamäärän saantiin liittyviä riskejä mahdollisimman hyvin, tulisi myös diskonttokoron muuttua riskin mukaan. Mitä enemmän epävarmuutta liittyy tulevaisuuden tuottojen saantiin, sitä suurempaa tuottoa sijoittajat vaativat kattamaan riskiä.

Vastaavasti mitä enemmän epävarmuutta liittyy tulevaisuuden rahamäärän saantiin, sitä suurempi diskontto vaaditaan vähennettäväksi tulevaisuuden arvosta, jotta saadaan oikea nykyarvo. Sama riskiarvio "korko" toimii siis tulevan arvon ja nykyarvon laskennassa, eli mitä suurempi riski, sitä suurempi tuottovaade ja diskonttokorko.

Diskonttokoron määritys on tärkeä komponentti sijoitusten arvonmäärityksessä. Oikean koron määritys ei ole välttämättä helppoa, sillä riskin ennakoiminen tulevaisuuteen on usein hankalaa. Diskonttauksessa koron tulisi olla sen suuruinen, jolla saataisiin diskonttoa vastaava tuotto sijoittamalla samalla riskillä johonkin muuhun kohteeseen. Yritysrahoituksessa diskonttokorko asetetaan yleensä vastaamaan yrityksen pääomakustannusta, eli esim. velan korkoa, oman pääoman tuottovaatimusta tai näiden yhdistettyä pääomakustannusta (ns. WACC).

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.