Diskonttokorko

Diskonttokorko tarkoittaa alennuskorkoa, eli korkovaikutus lasketaan käänteisesti toisin kuin sijoitustuottojen laskennassa. Diskonttokorko on käytännössä sama prosentti jolla lasketaan sijoituksen tuotto. Siten tuoton tapaan voidaan laskea samalla korolla myös diskontto, eli alennuksen määrä. Diskonttaamalla tulevaisuuden rahamäärä diskonttokorolla saadaa sen nykyarvo.

Diskonttokorko = Veloitus saatavan rahamäärän viiveestä / velkamäärä eli viivästynyt määrä. Esimerkiksi 50 / 1000 = 5 % diskonttokorko. Siten 1050 / (1 + 5 %) = 1000 eli tuleva rahamäärä 1050 on 1000 € nykypäivänä 5 % diskonttokorolla.

"Viivehyvityksen" eli diskonttokoron olisi vastattava summaa, joka voitaisiin saada jos summa olisi heti käytössä ja se voitaisiin sijoittaa tuottavasti muutoin.

diskonttokorot.pngKoska koron määrän tulisi heijastaa rahamäärän saantiin liittyviä riskejä mahdollisimman hyvin, tulisi myös diskonttokoron muuttua riskin mukaan. Mitä enemmän epävarmuutta liittyy tulevaisuuden tuottojen saantiin, sitä suurempaa tuottoa sijoittajat vaativat kattamaan riskiä.

Vastaavasti mitä enemmän epävarmuutta liittyy tulevaisuuden rahamäärän saantiin, sitä suurempi diskontto vaaditaan vähennettäväksi tulevaisuuden arvosta, jotta saadaan oikea nykyarvo. Sama riskiarvio toimii siis tulevan arvon ja nykyarvon laskennassa, eli mitä suurempi riski, sitä suurempi tuottovaade ja diskonttokorko.

Diskonttokoron määritys on tärkeä komponentti erilaisten sijoitusten arvonmäärityksessä ja hinnoittelussa riskineutraalisuuden kautta. 

Oikean diskonttokoron määritys ei ole välttämättä helppoa, sillä riskin ennakoiminen tulevaisuuteen on usein hankalaa. Yritysrahoituksessa diskonttokorko asetetaan yleensä vastaamaan yrityksen pääomakustannusta, eli esim. velan korkoa, oman pääoman tuottovaatimusta tai näiden yhdistettyä pääomakustannusta (ns. WACC).

Diskonttolaskelmia voi tehdä esimerkiksi pankkiasiat.fi:n diskonttolaskurilla

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.