Aika-arvo

Aika-arvo tarkoittaa, että rahan arvo on korkeampi nykyhetkellä kuin vastaava summa olisi tulevaisuudessa, koska sille voidaan ansaita tuottoa. Aika-arvo vastaa diskonton määrää tulevan arvon ja nykyarvon välillä. Optioteoriassa aika-arvolla on oma tärkeä määritelmänsä.

Aika-arvo tarkoittaa option hinnasta osuutta, joka johtuu sen jäljellä olevavasta voimassaoloajasta. Option hinnassa on kaksi osaa, luontainen arvo ja aika-arvo. Luontainen arvo muodostuu kohde-etuuden hinnan ja option toteutushinnan välisestä erotuksesta. Aika-arvo optiohinta.pngjohtuu option jäljellä olevasta juoksuajasta eli maturiteetista, riippuen kuinka kaukana eräpäivä on.

Aika-arvo vaikuttaa option hintaa laskevasti, mitä lähempänä eräpäivä on ja päinvastoin. Vaikka optio olisi toteutushinnan suhteen arvoton, niin aika-arvosta johtuen optiolla voi olla vielä arvoa koska on mahdollista että kohde-etuuden kurssi muuttuu yli tai ali toteutushinnan ennen eräpäivää, riippuen onko kyse osto- vai myyntioptiosta.

Aika-arvo voidaan laskea vähentämällä option hinnasta sen luontainen arvo.

  • Esimerkiksi option hinta on 5 € ja sen luontainen arvo 4 €. Aika-arvo on siten 5 - 4 = 1 €.

Aika-arvo laskee koko option voimassaoloajan aina nollaan asti option eräpäivänä. Mitä kauempana kohde-etuuden kurssi on toteutushintaan nähden, sitä vähemmän aika-arvolla on merkitystä option hintaan.

Aika-arvon ja muiden tekijöiden vaikutusta option hintaan voi kokeilla pankkiasiat.fi:n optiohintalaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.