Riskineutraalius on taloudellinen käsite, jonka mukaan henkilö, kuten sijoittaja huomioi ainoastaan odotusarvon eri saatavilla olevista vaihtoehdoista, mutta ei niiden riskejä. Todellisuudessa sijoittajat pyrkivät keskimäärin välttämään riskejä, eli haluavat tuoton alhaisella riskillä.

Jotta sijoittaja suostuisi ottamaan enemmän riskiä kuin riskitön vaihtoehto, niin hän vaatisi riskipreemion eli riskilisän odotusarvo lisäksi.

Esimerkki: Sijoittaja saa varmasti 100 €, eli riskittömästi. Tuoton odotusarvo on siten 100 €. Sijoittajalla on vaihtoehtona saada 200 € uhkapelissä 50 % todennäköisyydellä ja 50 % todennäköisyydellä 0 €. Tämänkin tuoton odotusarvo on 100 € (=200x0,5), mutta tämä on riskillinen vaihtoehto edelliseen verrattuna.

Riskineutraalille sijoittajalle ei ole väliä kumman vaihtoehdon hän valitsee, eikä hän maksa eikä saa riskipreemiota. Riskiä välttelevä sijoittaja valitsisi varman 100 €. Jos hän valitsisi epävarman 200 €, hän vaatisi riskipreemion korvaukseksi riskille.

Riskineutraliteettia voi havainnollistaa käytännössä esimerkiksi riskikkäillä osakkeilla ja vähäriskisillä valtion obligaatioilla. Osakkeiden pitkän aikavälin keskimääräinen tuotto on noin 7-8 % luokkaa, kun ns. riskittömän tuoton tarjoavilla valtion obligaatioilla selvästi alhaisempi, 1-3 %. Riskineutraalissa maailmassa molempien odotettu tuotto olisi sama, sillä riskille ei vaadittaisi preemiota. 

Riskineutraali todennäköisyys

Pelataan peliä, missä on mahdollisuus voittaa 50 % todennäköisyydellä 200 € ja 50 % todennäköisyydellä hävitä kaikki. Tuoton odotusarvo on 100 € ja riskitön korko 1 %. 

Riskiä välttelevä pelaaja arvostaa riskikkään pelin vain 80 € arvoiseksi, mikä olisi ln(100 / 80 ) = 22,3 % diskonttaus odotusarvoon nähden. Riskipreemio olisi siten 22,3 % - 1,0 % = 21,3 %.

Muunnetaan diskontto riskineutraaleiksi todennäköisyyksiksi, eli pelaajalla on 80 / 200 x exp (1 %) = 40,4 % riskineutraali todennäköisyys saada 200 € ja (1 - 40,4 %) = 59,6 % todennäköisyys saada 0 €.

Reaalimaailmassa pelaajalla on edelleen 50 % mahdollisuus voittoon ja tappioon, jolloin pelin käypä arvo on 100 €. Kun riskineutraalissa maailmassa todennäköisyys on 40,4 %, niin pelin käypä arvo on 80 €. Se on odotettu diskontanttu arvo, eli käypä markkina-arvo tilanteessa jossa kaikki pelaajat ovat riskin suhteen neutraaleja.

Riskineutraalius käytännössä

Riskineutraaliuden käsitettä tarvitaan lineaarisesti johdonmukaistamaan eri arvopapereiden hinnoittelua, joilla voi olla erilaisia tuotto-odotuksia. Koska sijoittajat keskimäärin ovat pelokkaampia menettämään rahaa kuin ahneita, niin siksi tulevaisuuden odotusarvo todennäköisempin arvostetaan alennuksella eli diskontolla nykypäivänä.

Riskineutraalit todennäköisyydet voidaan ajatella mieluummin yhtenäistettyinä tasapainoisina hintoina kuin varsinaisina todennäköisyyksinä, eli tulevaisuudessa tietty hetki ja tietty tuottotaso vastaa tiettyä nykyhintaa. Riskineutraaliuden tarkoitus on siten hinnoittelun tasapainotus.

Riskineutraalius on tärkeä myös optioiden ja muiden johdannaisten hinnoittelussa.

Optioiden hinnat ovat samoja riskineutraalissa ja reaalimaailmassa, kunhan sijoittajat haluavat mieluummin enemmän varallisuutta kuin vähemmän. Koska option hintaan ei vaikuta sijoittajan riskipreferenssi, niin tämä mahdollistaa option hinnoittelun laskemalla sen odotusarvo riskineutraalissa maailmassa ja diskonttaamalla tämä riskittömällä korolla nykyarvoon.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.