Preemio

Preemio tai riskipreemio tarkoittaa riskinmukaista hintaa. Preemiota käytetään ilmaisemaan maksettavaa lisähintaa; vastavuoroisesti alihintaa kuvaa diskontto. Preemio lasketaan perushinnan päälle, jollainen on esimerkiksi riskitön korko tai nimellisarvo. Rahoituksessa preemiolla voidaan tarkoittaa useaa asiaa, mutta pääasiassa se liittyy seuraaviin asiayhteyksiin:

  • Preemio tarkoittaa option ostohintaa.
  • Preemiota maksetaan myös sillon, jos velkakirjan hinta ylittää sen nimellisarvon eli liikkeellelaskuhinnan (yli hinnan = premium, ali hinnan = discount).
  • Preemio voi tarkoittaa maksua, joka suoritetaan säännöllisesti vakuutus- tai takaussuojasta sen kestoajalla. Esimerkiksi autovakuutusmaksu maksetaan vuosittain, tai yrityslainan takauksesta maksetaan puolivuosittain lyhennysten mukaisesti.
  • Preemio voi olla riskilisä, joka lisätään kaikille saman perusosan päälle. Perusosa voi olla viitekorko, jonka päälle lisätään marginaali, tai perusosa voi olla riskitön korko, jonka päälle lisätään sijoituskohtainen tuottovaade.
  • Preemio on markkinatuoton ja riskittömän koron erotus, eli markkinoiden riskilisä

Preemion suuruuteen vaikuttaa riski asiayhteydestä riippuen. Esimerkiksi velkakirjan preemioon vaikuttaa korkoriski, vakuutuspreemioon arvioitu asiakasriski, tai osakkeen tuottovaatimukseen yritysriski. Erilaiset markkinariskit voivat vaikuttaa johdannaisista maksettavaan preemioon riippuen kohde-etuudesta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.