Määrännäisvelkakirja on yksi erilaisista velkakirjan tyypeistä. Sen voi ajatella tavallisen velkakirjan ja haltijavelkakirjan välimuotona. Haltijavelkakirjan tapaan se on juokseva velkakirja, eli velkoja voi vaihtua alkuperäisestä, mutta kuitenkin määrätysti.

Määrännäisvelkakirjassa velkoja, tai mahdolliset muut velkojat on nimetty, joilla on oikeus velan perimiseen alkuperäisen velkojan lisäksi.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.