WACC tarkoittaa painotetun keskimääräisen pääomakustannuksen laskentaa (weighted average cost of capital). WACC-mallin mukainen pääomakustannus lasketaan velkapääoman ja oman pääoman kustannusten painotettuna keskiarvona. WACC on kansainvälisessä rahoituksessa suosituin tapa yrityksen pääomakustannuksen laskentaan. Sitä käytetään erityisesti diskonttokorkona investointien kannattavuuslaskennassa tai yrityksen arvonmäärityksessä esimerkiksi diskontatun kassavirran menetelmässä.

wacc.pngOman pääoman kustannuksen laskentaa pidetään perinteisesti hankalampana kuin velkapääoman, sillä se sisältää vaikeammin arvioitavia komponentteja. Oman pääoman kustannus lasketaan usein CAPM-mallilla oman pääoman tuottovaateena, jossa merkittävin tekijä on beta-kerroin, joka on sijoituksen riskisyyden herkkyysmittari. Mitä suurempi beta, sitä suurempi on myös oman pääoman kustannus, mikä vuorostaan tarkoittaa usein suurta WACC-mallin mukaista pääomakustannusta, jos yritys käyttää merkittävästi sekä omaa että vierasta pääomaa. Suuri pääomakustannus merkitsee myös suurempaa arvostuksen laskua, eli diskonttoa arvonmäärityksessä, koska myös yrityksen riskisyys on suurempi.

Vieraan pääoman kustannus on usein selvästi helpompaa laskea, sillä se voidaan ilmaista yrityksen veloistaan maksamana painotettuna korkokustannuksena. Tieto löytyy yrityksen tilinpäätöksestä joko suoraan ilmoitettuna, tai se saadaan jakamalla korkokulut korollisten velkojen määrällä. Itse WACC-kaava on varsin yksinkertainen, jonka laskennan (ja muiden vaadittujen tietojen) voi tehdä esim. pankkiasiat.fi:n investointilaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.