Diskontto

Diskontto tarkoitaa arvon alennuksen määrää tulevaisuuden rahamäärästä tietyllä diskonttokorolla. Koska tulevaisuudessa sijaitsevan rahan saantiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta, on se diskontattava jotta se olisi vertailukelpoinen nykyisyydessä sijaitsevan rahan kanssa. Diskontto muodostuu tulevan arvon ja nykyarvon erotuksesta. Tämän eron suuruuteen vaikuttavat diskonttokorko ja aikajakson pituus.

Esimerkiksi 5 vuoden päästä saatavan 5000 € suuruisen maksun arvo nykypäivänä koron ollessa 3 % olisi diskontattuna 4321,5 € (=5000 € / 1,035). Siten 5000 € - 4321,5 € = 678,5 €, eli diskonton määrä.

Diskontto voidaan laskea eri tavoilla, mutta perusidea on sama. Merkittävin ero muodostuu siitä, diskontataanko kertyvästi "korkoa korolle" -vaikutus huomioiden vaiko suoraviivaisesti perusarvolle. Näiden tapojen eroja havainnollistaa parhaiten diskonttotekijä, mutta yleensä diskonttaus tehdään kertyvästi koska sijoitustuototkin lasketaan kertyvästi.

Diskontto voidaan ajatella hyvityksenä maksun viivästämisestä tulevaisuuteen, sillä sijoittamalla raha voitaisiin ansaita sillä välin tuottoa. Sijoittamalla jokin rahamäärä diskonttokoron suuruisella korolla, voidaan ansaita korkoa korolle, eli diskonton määrä on käänteisesti vastaavan kokoinen sijoitustuotolle samalla korolla ja samalla aikajaksolla. Siten samalla riskillä diskontto ja tuotto ovat yo. esimerkissä molemmat arvoltaan 678,5 € mutta erisuuntaiset (diskontto -678,5 ja tuotto +678,5 lähtöarvoon 5000 nähden).

Mitä pidempi on aikajakso, eli maksun viivästyksen aika, sitä suurempi on diskontto. Samoin mitä suurempi diskonttokorko, sitä suurempi diskontto, eli molemmat aikajakso ja korko lisäävät diskonton määrää. Rahoitusteorian mukaan tuottoprosentti heijastaa sijoituksen riskitasoa, joten mitä enemmän epävarmuutta tulevaisuuteen liittyy, sitä suuremman on oltava myös tuoton tai diskonton kompensoimassa riskiä.

Diskonttolaskelmia voi tehdä esimerkiksi pankkiasiat.fi:n diskonttolaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.