CAPM

CAPM (Capital Asset Pricing Model) on hinnoittelumalli, jota käytetään sijoittajan tuottovaatimuksen laskentaan. Muitakin tapoja tuottovaateen laskemiseen on olemassa, kuten markkinahintamalli, arbitraasimalli, beta-mallit tai sijoittajan oma arvio. CAPM-mallia voidaan käyttää melko laajasti tuottovaatimuksen, odotetun tuoton ja oman pääoman kustannusten laskemiseen, sillä niillä on rahoitusteoreettisesti sama perusta.

Oman pääoman kustannus on tärkeä erityisesti yrityksen pääomakustannusten laskennassa, sillä yritykset käyttävät sitä rahoituksen kannattavuusarvioinnin osana. CAPM-mallin mukaisen tuottovaateen laskennassa tarvitaan riskitön korko, beta-kerroin ja odotettu markkinapreemio. Laskukaava on siten varsin yksinkertainen, mutta erityisesti beta-kertoimen laskenta vaatii jonkin verran vaivaa.

CAPM: Riskitön korko + beta-kerroin * (riskitön korko - odotettu markkinatuotto).

Riskitön korko saadaan esim. valtion 10 vuoden velkakirjan tuotosta, joka esim. Suomella on ollut vuonna 2019 n. 1,1 % tasolla. Jos beta-kerroin on 1, tarkoittaa se että arvopaperin historiallinen hintaheilunta vastaa keskimääräistä arvopaperien hintaheiluntaa. Alle 1 arvot tarkoittavat, että arvopaperin hinta muuttuu vähemmän suhteessa markkinoihin. Yli 1 arvot tarkoittavat, että arvopaperin hinta heiluu enemmän suhteessa markkinoihin.

Markkinapreemio, eli riskittömän koron ero odotettuun markkinatuottoon nähden on ero, joka kerrotaan beta-kertoimella (tätä eroa voidaan kutsua myös ylituotoksi).

Vaikka CAPM-malli on laajasti käytetty, sen käyttöön sisältyy myös paljon kritiikkiä (kuten myös muihin malleihin). Sen etuja ovat laaja kansainvälinen käyttö, joten se toimii vertailukohtana tuottovaateen laskennalle kansainvälisessä rahoituksessa osakemarkkinoilla ja yritysrahoituksessa. 

CAPM-mallin mukaisen tuoton voi laskea esim. pankkiasiat.fi:n investointilaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.