Odotettu tappio

Odotettu tappio (expected loss, EL) tarkoittaa kaikkia mahdollisia tappioita kerrottuna niiden tapahtumatodennäköisyydellä. Odotettu tappio on riskiä ilmaiseva luku ja se kertoo, kuinka paljon lainatusta tai sijoitetusta rahamäärästä voi tulla tappiota.

Odotettu tappio lasketaan maksukyvyttömyystodennäköisyys x arvioitu tappio maksukyvyttömyyden jälkeen x rahamäärä josta tappiota toteutuu.

  • Esimerkiksi pankki arvioi että lainan maksukyvyttömyystodennäköisyys on 1 %. Lainan vakuutena olevan kiinteistön arvo on 120 000 € ja vakuusarvo on 70 %, eli 120 000 x 0,7 = 84 000 €. Lainamäärä on 100 000 €, joten jos maksukyvyttömyys toteutuisi, tulisi pankille tappiota 100 000 - 84 000 = 16 000 €, tai 16 000 / 100 000 = 16 %, mikä on LGD. Odotettu tappio olisi siten 1 % x 16 % = 0,16 %, tai 0,16 % x 100 000 = 160 €.

Odotettu tappio on hyödyllinen, kun riskejä arvioidaan liiketoiminnassa, kuten pankin lainamyönnössä. Liiketoiminnan tuottojen tulisi pitkällä tähtäimellä kattaa odotetut tappiot, jotta toiminta on kannattavaa.

  • Esimerkiksi jos pankin asiakkaista joka sadas ajautuu maksukyvyttömäksi ja loput hoitavat lainansa normaalisti, niin yo. esimerkin mukaan joka sadas asiakas tuo 16 000 € tappion. Jos kuitenkin jokaiselle lainalle lasketaan odotettu tappio 160 €, niin 100 kpl x 160 € = 16 000 €.

Esimerkin mukaan pankin olisi ansaittava jokaiselle lainalle keskimäärin vähintään 160 €, jotta liiketoiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Käytännössä tuottojen on katettava muutkin toiminnan kulut, mutta odotettu tappio mittaa liiketoimintaa riskiperusteisesti. Odotettu tappio tarkoittaa esimerkissä, että 16 000 € on normaaliin liiketoimintaan kuuluvaa tappiota.

Luonnollisesti kaikki odotetun tappion kolme laskenta-arvoa voivat vaihdella ja välillä toteutunut tappio tai tapahtumaväli voivat poiketa odotetuista arvoista. Tappiot voivat olla myös odottamattomia, joiden varalle olisi oltava taloudellista pääomaa.

Odotettu tappio mahdollistaa myös erilaisten riskien vertailun prosenttimuotoisena, vaikka useamman lainan todennäköisyydet, tappioarviot ja summat poikkeaisivat toisistaan. Odotettu tappio voidaan laskea myös portfoliona, jolloin useita yksittäisiä odotustappioita voidaan laskea yhteen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.